Scenter: DHV meest transparante jaarverslag 2009

03 november 2010 Scenter

Vandaag is bekendgemaat dat DHV de winnaar is van het Scenter Jaarverslagenonderzoek 2009. De prijs wordt voor de 16e keer uitgereikt. Advies- en ingenieursbureau DHV heeft met een cijfer van 8,1 het meest transparante jaarverslag van 2009. Van Gansewinkel scoort een 7,3 (de tweede plaats). Met een minimaal verschil volgt SNS REAAL op de derde plaats.

Onderzoek verbeterd

Het onderzoek beoordeelt de transparantie van beleid van 100 ondernemingen in Nederland. Het huidige onderzoek legt meer nadruk op toekomst gerichte informatie. “Dat is een wezenlijke verandering ten opzichte van de afgelopen vijftien jaar. Bedrijven en organisaties voelen zich verantwoordelijk voor de toekomst en committeren zich daaraan. Wij hebben onze beoordelingscriteria daarop aangepast,”aldus Prof. Mr. Dr. Ir. Sicco Santema, directeur van Scenter Management Consultants en initiatiefnemer van het Jaarverslagenonderzoek. “Afgelopen jaren waren gemiddeld genomen de ingenieurs- en adviesbureaus het meest transparant. Ook dit jaar scoorden zij gemiddeld het hoogst. Verrassend zijn de scores van bedrijven in de onroerend goed sector: zij zijn de enige die qua transparantie van beleid beter scoren met de nieuwe methodiek.”

Reactie DHV

Piet Besselink, vice-voorzitter Raad van Bestuur van DHV: “Wij zijn blij met deze eerste prijs voor getoonde transparantie. Als advies- en ingenieursbureau streven wij naar een positieve, duurzame invloed op economie, maatschappij en milieu. Helderheid over het beleid in het jaarverslag hoort daar vanzelfsprekend bij.”

Over Scenter

Scenter is een adviesbureau voor organisatieontwikkeling. Scenter excelleert in de koppeling van strategie en gedrag in organisaties. Het 16de jaarverslagenonderzoek biedt bedrijven de mogelijkheid om transparant te formuleren. “Transparantie is een voorwaarde voor uitvoering. Gelukkig nemen steeds meer bedrijven hun verantwoordelijkheid en is de brug naar uitvoering snel te slaan.”

Nieuws

Meer nieuws over