Ecorys: OV verbinding Amsterdam - Almere onrendabel

04 juli 2012 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Een nieuwe OV-verbinding tussen Amsterdam en Almere is, zelfs in het beste scenario, niet rendabel. Dat blijkt uit een analyse van Ecorys en DHV.

Almere heeft de ambitie om de komende 20 tot 30 jaar circa 60.000 nieuwe woningen te bouwen, waardoor het aantal inwoners zal stijgen van 193.000 naar 350.000. Om de sterk toegenomen reizigers tussen Amsterdam en Almere te kunnen behappen is een verbeterde verbinding nodig. In opdracht van Almere en het Rijk onderzochten de adviesbureaus de effecten van investeringen in de uitbreiding van Almere. Naast de bereikbaarheid van de regio keken ze ook naar de effecten op het ecologisch systeem van het Markermeer.

Download het rapport: MKBA OV Verbinding Amsterdam – Almere

Vier varianten
De adviesbureaus onderzochten in hun analyse vier varianten: een nieuw spoor van Diemen naar Almere, en rechtstreekse brug of tunnel van Amsterdam naar Almere en het doortrekken van de hogesnelheidslijn over de bestaande Hollandse Brug in combinatie met het inzetten van extra bussen. Uit de berekeningen blijkt dat alle vier scenario’s een negatieve business case hebben. Zelfs voor de goedkoopste variant, een spoor van Diemen naar Almere, liggen de kosten ruim een miljard hoger dan de baten. Een rechtstreekse brug of tunnel naar Almere zou weliswaar meer reizigers opleveren, maar levert nog steeds een verlies van €800 miljoen op. En het doortrekken van de hogesnelheidslijn kost €223 miljoen maar levert maar €100 miljoen op.

Domper voor Almere
De uitkomst van het onderzoek komt slecht uit voor Almere. De stad wil fors groeien maar vreest dat de slechte bereikbaarheid een negative impact zal hebben op de aantrekkelijkheid.