&samhoud en DHV steunen topvrouwen in betasector

11 oktober 2010 Consultancy.nl

Onderzoek van het Kennispunt Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht heeft uitgewezen dat er weinig topvrouwen werkzaam zijn in de technische sector vanwege de masculiene bedrijfscultuur. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek organiseren adviesbureaus &samhoud en DHV, in samenwerking met De Universiteit Utrecht, op 28 oktober 2010 een studiemiddag over Topvrouwen in de Bètasector.

In de technische sector vormen vrouwen vaak een minderheid, vooral in de top (management- en bestuurslaag). Dit heeft vooral te maken met de traditionele, masculiene norm voor ‘succesvol zijn’ of ‘geschikt zijn voor leiderschap’ die binnen deze sector heerst. Om meer vrouwelijk talent aan zich te binden en te laten doorstromen naar hogere functies, zijn volgens het onderzoek vijf factoren van invloed, waaronder het erkennen van de kennis en de kwaliteiten van vrouwen (zie onder voor details).

Studiemiddag ‘Topvrouwen in de Bètasector’

Op 28 oktober 2010 organiseren adviesbureaus &samhoud en DHV, in samenwerking met De Universiteit Utrecht, een studiemiddag over Topvrouwen in de Bètasector. Caroline Princen (lid Raad van Bestuur ABN AMRO Bank), Aad Veenman (voormalig President-directeur Nederlandse Spoorwegen) en Yvonne van Rooy (collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht) en Sybilla Dekker (voorzitter van Talent naar de Top) leveren een belangrijke bijdrage aan deze middag.

Vijf noodzakelijke factoren voor doorstroming

Er zijn vijf factoren die volgens de onderzochte vrouwen noodzakelijk zijn om te kunnen doorstromen naar topfuncties:

  • De erkenning van de vrouwen als technisch professional en de bijbehorende facilitering van carrièremogelijkheden
  • De erkenning van vrouwelijke, mensgerichte kwaliteiten
  • De bevestiging van die kwaliteiten door middel van specifieke personeelsinstrumenten zoals coaching, intervisie en rolmodellen
  • Bewustwording en erkenning van de inzet van vrouwen die onder druk staan door de combinatie van werk en privé
  • Het ‘vrouw zijn’ en als zodanig ook benaderd worden.

Nieuws