Quintel wint marktanalyse telecommarkt van OPTA

17 november 2010 Consultancy.nl

De OPTA heeft Quintel Strategy Consulting en Telecompaper ingehuurd om een een marktanalyse uit te voeren naar de marktontwikkelingen op de consumentenmarkten (vaste telefonie, breedbandinternet en TV).

Het onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in de toekomstige ontwikkelingen op de consumentenmarkten en de snelheid waarmee de ontwikkelingen zich zullen voltrekken in de periode vanaf heden tot en met 2014 en een meer globaal inzicht te geven in de verdere ontwikkelingen tot en met 2017.

Marktpartijen worden op twee momenten in het onderzoek worden betrokken. Ten eerste zal Quintel / Telecompaper partijen in de beginfase van het project een vragenlijst toesturen. Ten tweede zullen marktpartijen worden betrokken in de eindfase van het project. Het concept eindrapport zal naar verwachting in januari 2011 gereed zijn.

Verschillende marktanalyses

De OPTA is bezig met verschillende marktanalyses van de telecomsector. Zo heef de OPTA in het verleden Verdonck, Klooster & Associates ingehuurd voor  een marktanalyse. In de toekomst zal de OPTA ook een separaat marktanalyse uit laten voeren voor de zakelijke markt.