Quintel congres: geen duurzaamheid zonder aardgas

06 oktober 2010 Quintel Strategy Consulting

Op vrijdag 24 september hebben strategy consulting bureau Quintel Strategy Consulting en GasTerra een energiecongres georganiseerd om na te denken over de energietoekomst van Nederland tot 2030. De deelnemers - 150 energiedeskundigen - kwamen uit alle geledingen van de overheid, de energiesector en het onderwijs.

Quintel Energietransitiemodel gebruikt voor energiescenario's

Deelnemers gebruikte het online Energietransitiemodel van Quintel om op basis van eigen (beleids)keuzes verschillende energiescenario's te ontwikkelen.

Conclusies

1. Alleen marktwerking zal niet leiden tot energietransitie; daarom is al in 2011 een energietransitiewet nodig die zowel goed is voor de koopkracht als voor het klimaat.

2. Onze huizen en kantoren moeten we anders verwarmen. De CV-ketel zal vervangen worden door warmtepompen, warmtekrachtkoppeling en een beetje geothermie. Hiermee kan meer energie bespaard worden dan het totale huishoudelijke elektriciteitsgebruik vergt.

3. 1 op 25 rijden wordt de norm. Het vervoer zal steeds meer plaatsvinden met elektrische auto's en elektrisch openbaar vervoer. De energiebesparing is ook in dit geval vele malen groter dan het totale elektriciteitsgebruik van alle Nederlandse huishoudens bij elkaar.

4. Het is waarschijnlijk dat duurzame energiebronnen zoals wind en zon op middellange termijn concurrerend worden. In dat licht moeten nieuwe investeringen in kolencentrales die een levensduur van 30 jaar of meer hebben, kritisch worden bekeken. Op lange termijn is investeren in kolencentrales met CCS een dure oplossing.

5. Ten slotte was het congres ook duidelijk over de keuze van energiebronnen. We zullen de komende decennia in Nederland naar een mix moeten van duurzame energie en aardgas.

Ecofys: energiebeleid moet beter om doelstellingen te behalen

Vorig week maakte sustainability adviesbureau Ecofys bekend dat het huidige energiebeleid onvoldoende is om de EU 2020 doelstellingen te halen. Uit een studie van Ecofys blijkt dat de effectiviteit van het energiebesparingsbeleid in Europa moet verdrievoudigen om het doel van 20% energiebesparing in 2020 te halen.

Over het Energietransitiemodel

Het door Quintel ontwikkelde Energietransitiemodel wordt door GasTerra en 20 andere partners gratis beschikbaar gesteld op www.energietransitiemodel.nl

Nieuws