Quintel verfijnt Energietransitiemodel

16 september 2010 Quintel Strategy Consulting

Het Energietransitiemodel (ETM) van Quintel Strategy Consulting dat energietransitie-scenario's bouwt, is nog gebruikersvriendelijker en fijnmaziger geworden. Met de opgedane kennis en ervaring heeft strategieadviseur Quintel samen met partners zoals GasTerra, Shell en Philips onlangs een verbeterde, gratis versie gelanceerd. Overheden, bedrijven en andere energieprofessionals die beleid willen maken op het gebied van energiebesparing kunnen daarmee nog makkelijker scenario's ontwikkelen.

Het ETM is te gebruiken als platform om scenario's te bediscussiëren, als ondersteuning voor investeringsbeslissingen, als middel om de impact van beleidskeuzes door te rekenen en te toetsen of als studiemateriaal. Ook kunnen organisaties gebruik maken van kant-en-klare toekomstscenario's en deze via de tool op maat maken. Het ETM gebruikt de huidige feiten over energie om inzicht te geven in wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren.

Laagdrempelig

Directeur John Kerkhoven van het adviesbureau: 'Op een redelijk laagdrempelige manier kan je met dit instrument betere beslissingen nemen. ETM laat zien hoe dingen samenhangen en elkaar beïnvloeden en wat de gevolgen zijn van je keuzes. Steeds meer mensen vinden hun weg naar ons instrument. Niet alleen beleidmakers op het gebied van energie, maar ook politici en studenten. En we blijven schaven aan ons model, om de gebruikers nog meer van dienst te zijn.'

Online

Het belangrijkste verschil met het oude model is dat het nieuwe model online staat. Eerder kon het instrument alleen gedownload worden. Een noodzakelijke verandering, aldus Kerkhoven. 'Veel bedrijven en scholen hebben beveiligingssoftware geïnstalleerd waardoor ze het model niet konden downloaden. Nu heeft iedereen toegang tot het model en de informatie.'

Fijnmazig

Daarnaast is het ETM inhoudelijk op zeer veel punten aangepast. Zo zijn de opties bij de gebouwde omgeving uitgebreid; de gebruiker kan aangeven hoe het huis wordt verwarmd. Ook houdt het model rekening met de impact van energiebesparende maatregelen op de infrastructuur (elektriciteits-netwerk). En laat zelfs de uitwerking van een beslissing per provincie zien.

Kijk voor meer informatie op www.quintel.nl en www.energietransitiemodel.nl

Nieuws

Meer nieuws over