McKinsey: vrouwen in de top geeft hoger rendement

27 oktober 2010 Consultancy.nl

Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat er een positief verband bestaat tussen diversiteit en prestaties van beursgenoteerde bedrijven. Ook blijkt dat het rendement hoger is bij bedrijven met minstens 30% vrouwen in de raad van bestuur.

Divers geleide bedrijven presteren dus beter dan overige bedrijven en bedrijven met vrouwen aan de top presteren beter dan bedrijven met weinig vrouwen aan de top. Voornaamste redenenen zijn: divers geleide firma's hebben een langeretermijnvisie en beter risicomanagement.

Uit een ander onderzoek van McKinsey, naar karakteristieken van succesvolle bedrijven, blijkt dat bedrijven met vrouwen innovatiever zijn en tevredener werknemers hebben. Dat resulteert ook in hogere werknemerstevredenheid en hogere omzet.

Kritiek op het onderzoek?

Toch zijn er onderzoekers die hun kanttekeningen plaatsen bij de resultaten. Zo is het bijvoorbeeld heel lastig om de causaliteit tussen rendement en vrouwen in de top aan te tonen is. En waar ligt de oorzaak? Het kan ook zijn dat bedrijven (toevallig) een betere strategie volgen, innovatiever zijn of een cultuur hebben die voor een beter rendement zorgt. Het hoeft dus niet aan die ene vrouwelijke commissaris te liggen.

Meer vrouwen aan de top?

Adviesbureaus hebben de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar diversiteit en rol van vrouwen in de top. Een overzicht van de belangrijkste berichten:

Berenschot: 30% vrouwen in de top wordt lastig
Bain & Company: Vrouwen aan de top vergt cultuurverandering
Consultancykantoren steunen Talent naar de Top
BCG: Economische macht vrouwen neemt sterk toe
Bain: hogere kansen voor vrouwen op arbeidsmarkt

Nieuws