BCG: Economische macht vrouwen neemt sterk toe

04 maart 2010 MD Weekly

Door de toegenomen economische macht van vrouwen zal het mondiale consumentenlandschap in de toekomst drastische veranderingen ondergaan en in toenemende mate feminiseren. Ondernemingen kunnen daar dan ook maar beter op inspelen.

Strategie adviesbureau Boston Consulting Group (BCG) becijferde dat de komende vijf jaar het besteedbare inkomen van vrouwen wereldwijd zal toenemen met 5 triljoen dollar, meer dan het dubbele van de Indiase en Chinese economie samen. Volgens BCG zijn vrouwen nu al goed voor 12 triljoen dollar van de in totaal 18,4 triljoen dollar aan bestedingen. Marktanalisten spreken al over sheconomy en womenomics.

Ook in Nederland is die trend volgens analisten al zichtbaar en hebben vrouwen een steeds grotere say in zaken als de aanschaf van een hypotheek of verzekering - in meer dan de helft van de gevallen beslist de vrouw zelfs alleen. Maar er zijn meer `masculiene` bestedingssegmenten waarin de vrouw steeds dominanter wordt: elektronische gadgets bijvoorbeeld - er zijn ongeveer evenveel vrouwelijke als mannelijke iPhone-bezitters.

Vrouwen steeds belangrijker voor de economie

Sinds 15 jaar spelen vrouwen een steeds zwaardere rol in aankoop-beslissingsprocessen. Deze rol was waarschijnlijk altijd al groot, maar wordt steeds explicieter naarmate de inkomensverschillen tussen man en vrouw kleiner worden. Uit eerder onderzoek van BCG bleek dat vrouwen in 94% van de gevallen het besluit nemen bij de aankoop van meubilair en in 91% van de gevallen bepalen welk huis aangeschaft wordt.

Nieuws