Berenschot: 30% topvrouwen wordt grote uitdaging

27 oktober 2009 De Pers

Als we ook maar in de buurt van 30% topvrouwen willen komen, zijn hoogopgeleide allochtone vrouwen hard nodig.

PvdA’er Paul Kalma wil wettelijk vastleggen dat de top van bedrijven met meer dan 250 werknemers voor minimaal 30% uit vrouwen bestaat. Haalt een bedrijf dit niet dan moet het uit te leggen waarom niet. Gisteren besprak Kalma zijn plan – met steun van het CDA en de VVD – met minister Hirsch Ballin van Justitie.

Kalma’s poging om de code-Tabaksblat aan te passen, sneuvelde in 2008 toen de commissie Frijns – die werkte aan een herziening van de code – bepaalde dat het percentage vrouwen aan de top een interne zaak is voor de onderneming.

En dat is het – als het aan de PvdA, CDA en VVD ligt – nu dus niet meer. Maar wat Kalma bij wet wil regelen, is in de praktijk haast onhaalbaar, zeggen experts. Omdat driekwart van de Nederlandse vrouwen in deeltijd werkt – en een topfunctie doorgaans niet in gemiddeld 25 per week te doen is – is de vrouwenpoule waaruit het bedrijfsleven kan putten, ronduit klein.

Ondanks de ‘inspanningsverplichting’ die bedrijven binnenkort waarschijnlijk hebben, zal de 30% ‘lastig worden’, zegt Joep Bolweg, hoogleraar HR-management en directeur van adviesbureau  Berenschot HRM. ‘Vrouwen hebben vaak andere prioriteiten. Ik heb vaker meegemaakt dat een vrouw zich op het laatste moment terugtrok voor een bestuursfunctie omdat ze er toch niet alles voor over had.’

Walter Ligthart, partner bij Twynstra Gudde, ziet meer in het ‘wegnemen van belemmeringen voor vrouwen’ dan in Kalma’s plan. ‘Zo moeten bedrijven af van het idee dat je niet kunt doorgroeien als je in deeltijd werkt. Bovendien moeten ze meer inzetten op flexibel werken.’

De hoop voor de toekomst lijken hoogopgeleide vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst. Bolweg: ‘Er zijn veel talentvolle vrouwen die zich binnen 10 jaar manifesteren in het bedrijfsleven. Dat zijn, gezien het lage aantal allochtonen in de top, twee vliegen in één klap.’ Volgens Ligt-hart moet deze groep zelf niet veel hebben afgedwongen maatregelen. ‘Zij zeggen: quota? Ik doe het liever op basis van eigen kwaliteiten.’

Nieuws