Bain: Hogere kansen voor vrouwen op arbeidsmarkt

13 februari 2010 Consultancy.nl

Mannen schatten de kansen van vrouwelijke werknemers op de arbeidsmarkt hoger in dan vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het consultancybureau Bain & Company.

Voor een gemiddelde carrière schatten mannen en vrouwen hun kansen bij een sollicitatie even hoog in, maar bij hogere posities menen veel vrouwen weinig kansen te hebben, zelfs wanneer ze over de geschikte kwalificaties beschikken. Mannen zijn er echter van overtuigd dat vrouwen bij managementfuncties meer kans maken.

Toch zeggen, volgens het adviesbureau, zowel mannelijke als vrouwelijke werknemers teleurgesteld zijn in de manier waarop bedrijven vrouwen evalueren voor het invullen van topfunctie. Zelfs bedrijven die een diversiteitsbeleid hebben geïmplementeerd, boeken daarbij volgens de werknemers weinig resultaten.