Bain: Vrouwen aan de top vergt cultuurverandering

15 mei 2008 Consultancy.nl

Het onderzoek "Instrumenten en succesfactoren voor doorstroming van vrouwelijk talent naar de top", dat Bain & Company met hulp van Egon Zehnder International uitvoerde in opdracht van TopBrainstorm, toont aan dat een cultuuromslag nodig is om meer vrouwen naar de top te laten doorstromen. Op vier fronten is het tijd voor cultuurverandering: bij bedrijven, bij mannen, bij vrouwen zelf en in de Nederlandse cultuur.

Het onderzoek toont de volgende aandachtspunten voor vier (doel)groepen. Bedrijven moeten het stimuleren van meer vrouwen aan de top aanpakken als een business case en doelstellingen gaan maken én meten. Ook is het noodzakelijk dat organisaties een aantal instrumenten nog beter invoeren om de business case en doelstellingen succesvol te implementeren.

Vervolgens geldt dat een cultuuromslag op de werkvloer alleen mogelijk is als mannen meer gebruik maken van flexibilisering en gelijkwaardigheid nastreven. Ten derde is het voor vrouwen een essentieel aandachtspunt om hun lange termijn carrière beter te plannen en meer uren te willen maken om de top te bereiken. En ten slotte moet Nederland anders gaan kijken naar de klassieke rolverdeling tussen mannen en vrouwen en moet de beeldvorming over de werkende vrouw en moeder woorden aangepast.

Ondanks de hoge arbeidsparticipatie en het sterk gestegen opleidingsniveau van vrouwen, bekleden relatief weinig vrouwen een managementfunctie (26%, in Europa 32%). Deze situatie is de afgelopen jaren niet verbeterd. Daarom zet TopBrainstorm zich onder andere met hun projectgroep HR Best Practices in om meer vrouwen te laten doorstromen naar de top.

Bain & Company: "Het is belangrijk dat er nu eindelijk actie wordt ondernomen, want door de toenemende vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt is het benutten van alle beschikbare talent essentieel voor de toekomst van Nederland. Ook vrouwelijk talent is dus onmisbaar. Dit onderzoek biedt bedrijven inzicht in de benodigde instrumenten en de kritische succesfactoren om meer vrouwen te laten doorstromen naar de top. Bijvoorbeeld dat de CEO het beleid actief ondersteunt. Het is belangrijk dat we dit soort zaken aan het licht brengen. Want veel bedrijven weten dat er te weinig vrouwen zijn aan de top. Met dit onderzoek hopen we hen handvaten te bieden om daar wat aan te kunnen doen."