McKinsey: Te weinig genderdiversiteit in management

16 december 2010 Consultancy.nl

Sinds 2007 doet McKinsey & Company onderzoek naar genderdiversiteit in topmanagement en bedrijfsprestaties. Deze inzichten hebben geleid tot de publicatie van vier "Women Matter" rapporten.

Het 2010 Women Matter-rapport bevestigt dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in het bestuur van bedrijven, hoewel er in sommige landen op dit gebied verbetering zichtbaar is. Tegelijkertijd blijft de genderdiversiteit binnen uitvoerende comités erg laag. En toch blijft genderdiversiteit in het topmanagement van bedrijven een sleutelonderwerp: drie jaar na de eerste Women Matter-studie is het verband tussen de aanwezigheid van vrouwen in uitvoerende comités en betere financiële prestaties nog steeds aanwezig.

De studie van het adviesbureau levert een gefocuste analyse over hoe genderdiversiteit op topmanagementniveau te bereiken is. De bevindingen zijn deels gebaseerd op een enquête gehouden in september 2010 onder ongeveer 1500 zakelijke leiders wereldwijd in alle industrieën, van het middenkader tot CEO’s. De enquête onthulde concreet dat een meerderheid van de leidinggevenden, zoal mannen als vrouwen, genderdiversiteit nu erkent als een prestatieaandrijver, maar het onderzoek laat ook zien dat de eigenlijke implementatie van maatregelen voor genderdiversiteit beperkt blijft.

Dit is niet verrassend aangezien het bereiken van genderdiversiteit niet bovenaan – zelfs helemaal niet op – de strategische agenda van bedrijven staat: slechts 28% van de respondenten identificeerde dit als een top 10-prioriteit van hun bedrijf. Dit is een probleem, omdat de nieuwe studie van McKinsey een verband laat zien tussen het beschouwen van genderdiversiteit als topprioriteit en het bereiken van vrouwelijke vertegenwoordiging op posities van C-niveau (CEO, COO, CFO, etc.).  Bovendien implementeren bedrijven die dit onderwerp hoog op hun strategische agenda plaatsen gemiddeld meer maatregelen voor genderdiversiteit.

De studie identificeert ten slotte die maatregelen die de neiging hebben effectiever te zijn in het vergroten van vrouwelijke representatie. Vooral de impact van CEO-commitment en de individuele ontwikkelingsprogramma’s van vrouwen worden gemarkeerd.

Download hier het rapport Women Matter 2010.

Over Women Matter

In 2007 publiceerde McKinsey & Company "Women Matter: Gender diversity, a corporate performance driver". Dit rapport demonstreerde een link tussen de prestaties van een bedrijf en de hoeveelheid vrouwen in zijn bestuurslichaam. In "Women Matter 2008" heeft McKinsey de oorzaken geïdentificeerd van dit prestatie-effect door de leiderschapsstijlen te onderzoeken die vrouwelijke leidinggevenden doorgaans aannemen. In 2009 werd onder 800 zakelijke leidinggevenden wereldwijd bevestigd dat bepaalde leiderschapsgedragingen die typisch door vrouwen worden aangenomen van kritisch belang zijn om goed te presteren na de crisis. Waar staan we in 2010 als het gaat om genderdiversiteit in de top van bedrijven?