Logica en BDO doen outsourcing onderzoek voor PON

16 januari 2012 Consultancy.nl

Het Platform Outsourcing Nederland (PON) heeft adviesbureaus Logica en BDO ingehuurd om onderzoek te doen naar vraagstukken op het gebied van outsouring. Logica is samen met de Universiteit van Tilburg gevraagd om onderzoek uit te voeren naar de ontwikkeling en professionalisering van de governance van complexe sourcing projecten. BDO zal in samenwerking met de VU onderzoek uitvoeren naar de assurancebehoefte die klanten van IT-dienstverleners hebben. PON, dat €10.000 beschikbaar heeft gesteld voor elk onderzoeksproject, zal later dit jaar beide onderzoeken uitbrengen.

Platform Outsourcing Nederland is opgericht in 2005 en streeft naar een professionalisering van (out)sourcing in Nederland. Eén van de manieren waarop het PON dit doet is door het stimuleren van onderzoek. Het PON vertegenwoordigt verschillende belangengroepen, waaronder uitbesteders, kennisinstellingen, adviesbureaus, leveranciers, advocaten en zelfstandig professionals.

Onderzoeksproject Logica & Universiteit van Tilburg
Logica zal samen met de Universiteit van Tilburg een onderzoek uitvoeren naar de ontwikkeling en professionalisering van de governance van complexe sourcing projecten vanuit een relationeel organisatieperspectief. Met dit onderzoek wordt getracht tot uitkomsten te komen die betrekking hebben op de volgende punten:

  • implicaties en relevantie van de ontwikkelingen met betrekking tot de praktijk van sourcingtrajecten;
  • relevantie en noodzaak van nieuwe governance modellen;
  • leerpunten voor zowel in- als outsourcende partners om de toenemende complexiteit van sourcingstrajecten adequaat en effectief te beheersen;
  • relevantie en betekenis van het relationele organisatieperspectief met betrekking tot de governance van sourcingstrajecten.

Onderzoeksproject BDO & VU
Accountants- en advieskantoor BDO zal in samenwerking met de VU een onderzoek uitvoeren naar de assurancebehoefte die klanten van IT-dienstverleners hebben en welke instrumenten daarbij het beste passen. Andere vragen die in dit onderzoek zullen worden onderzocht zijn:

  • Wat kunnen we leren uit de literatuur over dit onderwerp?
  • Is er een kloof tussen de verwachting van de IT-dienstverleneners en de assurancebehoefte van de klant?
  • Welke tools zijn er momenteel beschikbaar om de assurancebehoefte te dekken
  • Welke tools zijn geschikt om de werkelijke behoefte te dekken

Nieuws

Meer nieuws over