Forse uitstroom bij grootste ICT adviesbureaus

05 maart 2010 Computable

De vijf grootste ICT-dienstverleners van Nederland hadden eind 2009 gezamenlijk zo'n 5255 medewerkers minder in dienst dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een analyse van de jaarverslagen van Atos Origin, Capgemini, KPN/Getronics, Logica en Ordina. De meeste banen verdwenen bij Getronics, maar verhoudingsgewijs kromp Ordina het meest. De dienstverleners die onderdeel zijn van een Europees concern, verloren relatief veel meer personeel dan hun moederbedrijf.

Getronics 

In absolute zin verdween bij Getronics Nederland het meeste personeel, namelijk 1483 werknemers. Dat is een reductie van bijna 15 procent ten opzichte van eind 2008. Het dienstenbedrijf voerde in het voorjaar van 2009 een grootschalige ontslagronde door. Daarbij verloren zowel in Nederland als in het buitenland zevenhonderd mensen hun baan. Gedurende het jaar verlieten nog meer mensen het bedrijf, waardoor eind december 2009 de teller in Nederland per saldo op 1483 stond. Het Nederlandse personeelsbestand van Getronics, goed voor meer dan tweederde van alle medewerkers, kromp iets meer dan de gehele Getronics-organisatie.

Logica

Ook bij Logica Nederland verdwenen veel banen. Het jaar 2009 werd afgesloten met 15 procent minder personeel dan eind 2008. Dat komt neer op het vertrek van zo'n 770 mensen. In mei 2009 besloot het dienstenbedrijf driehonderd medewerkers op straat te zetten. Bovendien zou de onderneming in het begin van 2009 alle nieuwe medewerkers al in hun proeftijd hebben ontslagen. Het bedrijf ontkent overigens dat dit een generieke maatregel is.

De Nederlandse vestigingen van Logica kampten met een relatief veel hoger personeelsverloop dan het internationale moederbedrijf. Waar het jaar 2009 in Nederland afsloot met 15 procent minder personeel, kromp het personeelsbestand van de Logica-groep slechts 2,9 procent. In Nederland kent het bedrijf een grote afhankelijkheid van de financiële sector en de industrie. Bovendien zijn er relatief veel kortlopende opdrachten.

Capgemini

Bij Capgemini Nederland bleef de personeelsteller eind 2009 steken op 884. Dat is 12 procent minder dan op 31 december 2008. De inkrimping van het personeelsbestand is ontstaan door individuele keuzes, meldt een woordvoerder. 'Medewerkers hebben als onderdeel van hun eigen individuele afwegingen zelf besloten hun carrière elders voort te zetten. Daarnaast zijn we met medewerkers een individuele vertrekregeling overeengekomen.' De dienstverlener wil zijn personeel voornamelijk uitbreiden op zijn locaties in lagelonenlanden, zoals India. Daardoor is de vervangende werving van medewerkers in Nederland beperkt en groeide het personeel in offshorelocaties met bijna 11 procent.

Het uitstroompercentage in Nederland is bijna tienmaal hoger dan die van de internationale Capgemini-groep. In de Benelux kent het adviesbureau een relatief grote afhankelijkheid van klanten in de financiële sector en van detacheringscontracten die onder grote prijsdruk staan.

Ordina

Gekeken naar de grootte van het personeelsbestand, kromp dienstenbedrijf Ordina het hardst. Van de 4671 mensen die de onderneming eind 2008 in Nederland telde, vertrokken er per saldo 896 (830 voltijdbanen maal de door Ordina gebruikte omrekenfactor 1,08). Dat is ruim 19 procent van al het personeel. In deze cijfers zijn niet meegerekend de 330 medewerkers die halverwege het jaar verhuisden naar branchegenoot Centric in verband met de overname van de divisie BPO.

Volgens Ordina is de daling van het aantal medewerkers veroorzaakt door een combinatie van factoren. Zo vond in 2009 een reorganisatie plaats waarbij 350 arbeidsbanen verdwenen. In de nieuwe structuur werden ondersteunende activiteiten gecentraliseerd en overhead gereduceerd. Andere factoren die bijdragen aan de arbeidsreductie zijn volgens het bedrijf het natuurlijk verloop, 'een uiterst selectief aannamebeleid' en het toegenomen gebruik van buitenlandse partnerbedrijven. Ordina heeft geen eigen personeel in het buitenland, al overweegt het bedrijf een eigen vestiging in Oost-Europa.

Atos Origin

Het personeelsbestand van Atos Origin bleef ook niet ongeschonden. In de Benelux verloren per saldo 1288 mensen hun baan. Dat is 14,3 procent van alle medewerkers in de regio. Het bedrijf kondigde in 2009 geen grote ontslagrondes aan. Toch werd volgens een woordvoerder gedurende het jaar wel afscheid genomen van individuele medewerkers waarvoor het bedrijf ‘op redelijke termijn echt geen mogelijkheden ziet of verwacht om hen in te zetten.' De ICT-dienstverlener is ook ‘terughoudend met de instroom van mensen', voegt ze toe.

Net als bij Logica Nederland, kromp het aantal medewerkers van Atos Origin in de Benelux in 2009 veel sneller dan het personeelsbestand van het internationale moederconcern. Het verlooppercentage van 14,3 in de Benelux steekt schril af tegen de 3,8 procent die het internationale werknemersaantal kromp. Het bedrijf heeft in de Benelux relatief veel adviesklussen, bijvoorbeeld in de financiële sector. In enkele lagelonenlanden groeide het personeel met 11,5 procent.

Nieuws

Meer nieuws over