First Consulting realiseert reductie van stroomstoringen

27 januari 2012 Consultancy.nl
Meer nieuws over

Consultancy.nl presenteert regelmatig ‘cases studies’ van high-impact consultancy-opdrachten. Deze case presenteert een verbeterprogramma bij een regionale netbeheerder met als doel om de uitvalduur als gevolg van stroomstoringen teverminderen. Het traject werd begeleid door First Consulting.

First Consulting realiseert reductie stroomstoringen
Het adviesbureau heeft in 2011 bij een grote netbeheerder een aanzienlijke reductie in uitvalduur als gevolg van stroomstoringen gerealiseerd. First Consulting was hierbij verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de realisatie van een grootschalig verbeterprogramma. De aanpak, maar ook zeker de realisatiekracht die First Consulting heeft laten zien, heeft grote waardering gekregen bij deze klant.

Ambitieuze doelstelling
Netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Stedin hebben de wettelijke verplichting om de onderbrekingsduur naar aanleiding van stroomstoringen jaarlijks te rapporteren aan de Energiekamer (onderdeel van de NMa). First Consulting is eind 2010 door een netbeheerder gevraagd om een significante reductie van deze onderbrekingsduur te realiseren. Deze uitdaging is typerend voor een First Consulting project: ambitieus, concreet en met een meetbare klantimpact. Het was een traject dat is gestart met een probleemanalyse en advies over verbeteringen in processen, waarbij First Consulting tevens zorg heeft gedragen voor de realisatie en borging in de organisatie, zodat het niet bij een eenmalig resultaat is gebleven.

Keuzes op basis van feiten
Het uitgangspunt voor First Consulting is dat alleen op basis van feiten de juiste projecten geselecteerd kunnen worden. In de adviesfase van dit project zijn ca. 100 verbeterideeën zorgvuldig doorgerekend op verbeterpotentieel en haalbaarheid. Op basis hiervan is een set aan projecten geselecteerd die gezamenlijk de ambitieuze doelstelling hebben gerealiseerd. Een aantal van deze projecten worden hieronder toegelicht.

100% storingsanalyse
Om inzicht te krijgen in storingsoorzaken en het verloop van het oplosproces heeft First Consulting een ‘100% storingsanalyse’ ontwikkeld. Deze dagelijkse analyse is met behulp van een ondersteunend workflowsysteem ingericht. Ketenteams, bestaande uit teamleiders en specialisten uit verschillende disciplines (variërend van componentspecialist tot veiligheidsdeskundige), werken met dit workflow-systeem. Resultaat is een groeiend inzicht in de oorzaken van storingen en de performance van het oplosproces. 

First Consulting - Stroomstoringen


Graafschadepreventie
Schades door graafwerkzaamheden zijn één van de belangrijkste oorzaken van storingen. First Consulting heeft een nieuw proces voor preventie ontwikkeld, inclusief bijbehorende IT-ondersteuning en rapportages. Netbeheerders weten waar graafactiviteiten plaatsvinden door een meldingsplicht voor ‘grondroerders’ vanuit het Kadaster (KLIC-melding). Op basis van een vergelijk met het Geografisch Informatie Systeem (GIS) is een geautomatiseerde risico-inschatting ontwikkelt per melding. De grootste risicogevallen worden bezocht door een buitendienstmedewerker. Rapportages zorgen voor operationele sturing en inzicht in de ontstane schades inclusief oorzaken. Deze aanpak heeft geleid tot een daling van het aantal graafschades.

Beveiligingen op orde
Beveiligingen in elektriciteitsnetten zorgen ervoor dat het aantal getroffen klanten bij een storing beperkt wordt. Voor het goed functioneren van deze beveiligingen zijn juiste instellingen essentieel. Er zijn ca. 8.000 beveiligingen gecontroleerd en indien nodig aangepast. Hiervoor heeft First Consulting data vanuit verschillende IT-systemen ontsloten en een workflow ontwikkeld om de data te laten controleren. Daarnaast zijn monteurs gaan schouwen in het veld om informatie te achterhalen indien er onduidelijkheid bestond over de instellingen. Verschillende afdelingen hebben samengewerkt om in een half jaar alle beveiligingen op orde te brengen.

Sturen op targets
Om de oplostijden van storingen te reduceren is één van de projecten gericht geweest op het operationeel sturen. First Consulting heeft gekozen voor een bottom-up-aanpak. De ontwikkelde dashboards geven wekelijks inzicht in de belangrijkste procesindicatoren (denk hierbij bijv. aan aanrijtijden en hersteltijden van monteurs). De verschillende regionale ketenteams bespreken op storingsniveau de knelpunten in het proces, op basis waarvan procesverbeteringen doorgevoerd worden. Dit heeft geleid tot goede resultaten. Een goed voorbeeld hiervan zijn de aanrijtijden naar storingen. Deze zijn met ca. 30% gedaald.

De genoemde projecten zijn slechts een selectie van vele gerealiseerde procesverbeteringen die hebben geleid tot het realiseren van de ambitieuze doelstelling.

Overige case studies van First Consulting
Case-study: implementatie van een customer excellence programma bij een regionale netbeheerder.

First Consulting zoekt nieuw talent
First Consulting heeft groeidoelstellingen en is daarom altijd op zoek naar nieuwe talenten die zich kunnen vinden in hun pragmatische en no-nonsense werkwijze. Zie ook het bericht First Consulting groeit en lanceert recruitmentcampagne.