Capgemini: business model innovatie meest effectief

21 januari 2011 Consultancy.nl

Innovatie heeft meer kans van slagen als er een formele besturingsstructuur voor wordt ingericht en als externe partijen intensiever bij innovatie worden betrokken. Daarnaast valt er meer waarde, in termen van impact op de bedrijfsresultaten, te verwachten van business model innovation dan van elke andere vorm van innovatie. Dat blijkt uit de tweede editie van “Global Innovation Survery 2010”, een wereldwijde studie naar innovatie onder ruim 300 bedrijven van Capgemini Consulting in samenwerking met het World Innovation Forum.

Het onderzoek van het adviesbureau biedt een perspectief op de verschillen in gedrag tussen voorlopers en achterblijvers op vijf belangrijke innovatiegebieden. Dit met als doel te identificeren wat het succes bepaalt van bedrijven die zichzelf als succesvolle vernieuwers zien. Samenvattend laat het onderzoek zien dat:

  • Formele structuur voor besturing en besluitvorming rondom innovatie vaak achterblijft. Dit staat in schril contrast met de strategische prioriteit die bedrijven geven aan innovatie en de geplande uitgaven hieraan. Om innovatieknelpunten het hoofd te bieden, is nu het moment aangebroken om een innovatiefunctie in te richten die in staat is met innovatiebesturing en besluitvorming om te gaan.
  • Innovatiepotentieel van externe partners wordt onderbenut. Er ligt een enorm onaangesproken potentieel voor innovatie verscholen in het betrekken van externe partijen bij het eigen innovatieproces. Voorlopers op het gebied van innovatie zijn dit geworden door simpelweg beter te zijn in het betrekken van externe partijen. Zij maken hierbij gebruik van een veel breder innovatienetwerk en vergroten daarmee het innovatiepotentieel.
  • Meer waarde te verwachten valt van business model innovation, dan van elke andere vorm van innovatie. In vergelijking met andere vormen van innovatie heeft innovatie van bedrijfsmodellen de grootste impact op het bedrijfsresultaat.

Freek Duppen, die het onderzoek in Europa heeft geleid, zegt: ‘Het is belangrijk de waarde van een adequate besturingsstructuur voor innovatie niet te onderschatten. De bedrijven die het meest succesvol zijn in innovatie gebruiken goed gedefinieerde modellen voor besturing en verantwoordelijkheid. Zij die dit goed doen worden beloond met hogere groeicijfers en betere innovatiesuccesratio’s.’

Medeauteur Dianne Inniss van Capgemini Noord-Amerika voegt toe: ‘We zien een toegenomen interesse in het onderwerp business model innovation. Wellicht het meest intrigerende is dat managers zich de waarde van het innoveren van het bedrijfsmodel beginnen te realiseren, zonder precies te weten wat dit betekent.’

Nieuws

Meer nieuws over