Global Innovation Survey 2010

Innovatie heeft meer kans van slagen als er een formele besturingsstructuur voor wordt ingericht en als externe partijen intensiever bij innovatie worden betrokken.

Rapporten