Towers Watson start bestuurderspool pensioenfondsen

11 februari 2015 Consultancy.nl

Towers Watson heeft een bestuurderspool voor pensioenfondsen gelanceerd, als reactie op de aangescherpte geschiktheidseisen die tegenwoordig aan pensioenfondsbestuurders en –toezichthouders worden gesteld. De pool bestaat uit een diverse groep kandidaten met voldoende kennis en ervaring en de directe bereidheid om een functie aan te nemen als (interim-)bestuurder of toezichthouder van een pensioenfonds.

Aangescherpte eisen pensioenbestuur
Sinds de invoer van de nieuwe Beleidsregel geschiktheid 2012 en de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, die in augustus 2013 van kracht werd, zijn de geschiktheidseisen voor pensioenfondsbestuurders en –toezichthouders verzwaard. Zo kan bijvoorbeeld een benoeming tegenwoordig pas plaatsvinden na toestemming van De Nederlandsche Bank. Pensioenfondsen zijn de afgelopen jaren in complexiteit toegenomen en dat vraagt om een verbetering van de kwaliteit van bestuur, verantwoording en intern toezicht. Als gevolg van de ingevoerde wetswijzigingen is er een groeiende behoefte aan pensioenfondsbestuurders met relevante kennis en ervaring ontstaan.

Towers Watson - Bestuurderspool voor pensioenfondsen

Towers Watson lanceert Bestuurderspool
Om de groeiende behoefte aan geschikte pensioenbestuurders tegemoet te komen heeft Towers Watson, een consultancybureau dat internationaal behoort tot de marktleiders op het gebed van HR, risk en actuariële consultancy, een Bestuurderspool voor pensioenfondsen gelanceerd. Invulling van vacante bestuurs- en toezichtfuncties vond voorheen veelal plaats op basis van voordracht uit persoonlijke netwerken en zonder formulering van objectieve benoemingscriteria. Met de invoer van de nieuwe regelgevingen is dat niet meer mogelijk. 

Towers Watson speelt in op deze ontwikkelingen en biedt met de nieuwe Bestuurderspool een diverse groep kandidaten aan met voldoende kennis en ervaring om te fungeren als (interim-)bestuurder of toezichthouder van een pensioenfonds. “Met de Towers Watson Bestuurderspool dragen wij bij aan de professionalisering van de pensioenfondsbranche door onafhankelijke selectie van geschikte kandidaten en objectieve bemiddeling tussen pensioenfonds en kandidaat”, aldus Bart den Hartog, Managing Consultant bij Towers Watson Nederland.

Divers en direct inzetbaar
Alleen kandidaten die direct inzetbaar en bereid zijn om een pensioenfondsbestuurder-functie te aanvaarden worden toegelaten tot de pool. Bovendien wordt geselecteerd op basis van kennis en ervaring, waarbij expliciet gekeken wordt naar de diversiteit van de pool (geslacht, leeftijd, specialisme). Om de kennis in de pool up-to-date te houden wordt de Towers Watson-portal ingezet en worden kandidaten regelmatig getraind.

Nieuws