VP&P levert bijdrage aan Pensioenactualiteiten Event

10 februari 2015 Consultancy.nl

Op 12 maart wordt voor de 22ste keer het IIR Pensioenactualiteiten Event georganiseerd in Amsterdam. Tijdens het jaarlijkse evenement komen tal van stakeholders uit de pensioenwereld samen om de laatste trends en ontwikkelingen binnen de sector te bespreken. Namens Voogt, Pijl & Partners zal Roland Bushoff een interactieve rondetafelsessie leiden over de Communicatie van Pensioenen, waarbij de centrale vraag luidt: Hoe wil de nieuwe ‘connected customer’ met pensioenfondsen en –uitvoerders zaken doen?’

Pensioenmarkt in beweging
In 2015 treden veel nieuwe pensioenwetten in werking. Het is een hele opgave om de uitvoering daarvan in goede banen te leiden en er wordt daarom veel gevraagd van pensioenfondsen en – uitvoerders. Anno 2015 houden veel mensen zich nog altijd niet bewust bezig met hun pensioen – ‘dat is iets voor later’ is een veelgehoorde uitspraak. Reden temeer om hen goed te informeren over alle veranderingen die de komende jaren plaatsvinden en ze betrokken te houden bij hun pensioen. Daarbij is het van belang dat alle stakeholders binnen de sector – denk aan pensioenuitvoerders, verzekeraars, toezichthouders, maar ook banken, werkgever en werknemersorganisaties en adviesbureaus goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en wetswijzigingen.

IIR en Voogt Pijl & Partners

IIR Pensioenactualiteiten Event
Speciaal voor al deze stakeholders wordt op 12 maart het jaarlijkse IIR Pensioenactualiteiten Event georganiseerd, in het Ramada Apollo Hotel in Amsterdam. De organisatie van alweer de 22e editie van het evenement ligt in handen van het Institute for International Research (IIR), een kennis- en netwerkorganisatie, die conferenties en trainingen verzorgt. Tijdens het hoofdprogramma van het Pensioenactualiteiten Event gaan diverse sprekers in op de actuele stand van zaken van de belangrijkste belangrijke wetswijzigingen, waaronder de nFTK en de Wet Pensioencommunicatie. Later op de dag kunnen bezoekers verschillende rondetafelsessies volgen, binnen verschillende stromen. Zo is er een stroom gericht op Communicatie van Pensioenen en een stroom voor Risicomanagement en Beleggingsbeheer. In deze sessies wordt informatie uitgewisseld, worden diverse onderwerpen behandeld en kan er genetwerkt worden met branchegenoten.

Voogt, Pijl & Partners
Ook consultancybureau Voogt, Pijl & Partners (VP&P) levert een inhoudelijke bijdrage aan het evenement. Roland Bushoff, Management Consultant bij VP&P, verzorgt een van de ronde tafelsessies over de communicatie van pensioenen. De sessie is getiteld: ‘Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw deelnemers betrokken raken bij hun pensioen? De 'connected customer'; uitdaging of voorbeeld?' Tijdens deze sessie zal Bushoff samen met de deelnemers een antwoord zoeken op de vraag: ’hoe wil de nieuwe ‘connected customer’ met pensioenfondsen en –uitvoerders zaken doen?’

Pensioen Actualiteiten Event 2015

Roland Bushoff heeft veel kennis over de ‘connected consumer’. Tijdens het verzekeringsevenement AM:Innosurance verzorgde Bushoff de sessie: ‘Hoe krijg je de connected verzekerde enthousiast?’. Lees ook zijn artikel over nieuwe bedrijfsmodellen binnen de financiële sector.

Nieuws