Dehora organiseert Congres Duurzame Flexibilisering

15 januari 2015 Consultancy.nl

Op 10 februari 2015 organiseert Déhora het Congres Duurzame Flexibilisering. Tijdens het evenement gaan diverse sprekers van uiteenlopende organisaties, waaronder voormalig SER voorzitter Alexander Rinnooy Kan en ABU directeur Jurriën Koops,  in op de belangrijkste trends en het belang van flexibilisering voor BV Nederland en werknemers. Het congres wordt gehouden in het Instituut voor Beeld & Geluid te Hilversum.

Arbeidsmarkt verandert
Anno 2015 is de arbeidsmarkt steeds sneller in beweging en ontstaat er een groeiende behoefte aan flexibilisering. Volgens Déhora, een expert op het gebied van Workforce Planning, ligt de oorzaak daarvan in zes noodzakelijke transities: op het vlak van globalisering, technologisering, informatisering, informalisering, individualisering en verduurzaming.

Smart High Performing Organization

Déhora stelt dat bedrijven, om te overleven, zich snel moeten kunnen aanpassen aan de alsmaar veranderende en dynamische arbeidsmarkt. Daarbij is flexibilisering het toverwoord. Kijkend bijvoorbeeld naar de individualiseringstrend is er sen toenemende behoefte aan flexibele arbeidsvoorwaarden, zoals een goede balans tussen werk en privé of bijvoorbeeld aangepaste werktijden. En zo zijn er door de toenemende technologisering bijvoorbeeld tal van nieuwe en flexibele mogelijkheden op het gebied van Het Nieuwe Werken (HNW).

Volgens het bureau leeft bij veel mensen de aanname dat flexibilisering van arbeid alleen goed zou zijn voor werkgevers en in mindere mate voor werknemers. Veelal komt het thema namelijk op bij kwesties met een negatief randje, zoals baanonzekerheid, weinig tot geen opleidingskansen, geringe groeimogelijkheden of een te hoge werkdruk. Toch kan flexibilisering ook voor werknemers positief uitpakken, en volgens Déhora is de manier waarop een flexibiliseringsstrategie wordt ingezet daarbij bepalend voor het resultaat. Het bureau pleit in de toekomst voor het invoeren van zogenaamde duurzame flexibilisering, een volgens het bureau bewezen aanpak waar organisaties en werknemers de vruchten van kan plukken.

Congres duurzame flexibilisering
Om een antwoord te geven op de vele vragen die spelen rondom het thema van flexibilisering en om het concept van duurzame flexibilisering nader uiteen te zetten, organiseert Déhora op 10 februari het Congres Duurzame Flexibilisering, dat zal plaatsvinden in het Instituut voor Beeld & Geluid te Hilversum.

Dehora - Duurzame Flexibilisering

Tijdens het evenement komen de volgende centrale vragen aan bod:

  1. Waar praten we eigenlijk over bij flexibilisering? Welke vormen zijn er?
  2. Is flexibilisering in de toekomstige organisatie een onafwendbaar fenomeen, of kan de omvang beperkt worden?
  3. Wat is de stand van zaken rond flexibilisering in Nederland en welke ontwikkeling is te verwachten?
  4. Is flexibilisering een arbeidsomstandigheid die voor werknemers altijd negatief uitpakt? En hoe zit dat voor werkgevers?
  5. Bestaat er zoiets als goed en slechte flex, en zo ja, hoe ziet goede flex er dan uit?
  6. Zijn er praktijkvoorbeelden van goede flexibilisering in Nederland waar we iets van kunnen leren?

Sprekers
Gerenommeerde sprekers en diverse vertegenwoordigers van organisaties zullen tijdens het congres hun expertise, ervaringen en ideeën rondom het thema (duurzame) flexibilisering delen met de bezoekers. Ook verzorgen enkele sprekers een case study. Een overzicht van de sprekers:

Sprekers - Dehora Evenement

Ben Jansen, CEO van Déhora en ervaringsdeskundige op het terrein van (flexibele) workforce planning in Nederland zal tijdens het congres fungeren als Moderator.                                     

Nieuws