Ambitionmanager wil strategieadviseur van MKB worden

08 januari 2015 Consultancy.nl

De advieswereld is sinds kort een nieuw adviesbureau rijker: Ambitionmanager. Het nieuwe bureau voorziet MKB-bedrijven van strategisch advies, waaronder het vormgeven van de bedrijfsstrategie en de uitvoering daarvan in de praktijk. Een speciaal ontwikkelde online strategietool, de 'Strategische Adviesmodule', moet het een voorsprong geven in de concurrerende markt voor strategisch advies.

Voor bedrijven in het MKB is het een bekende uitdaging: eens in de zoveel tijd is het van belang om de strategie te herijken. De belangrijkste vragen hierbij zijn: Welke trends en ontwikkelingen zijn er in de branche, welke strategische opties heeft mijn onderneming, en waar sta ik met mijn organisatie en waar wil ik naartoe? Allemaal vragen waar elke ondernemer om de zoveel jaar over moet nadenken. In de praktijk is dit echter gemakkelijker gezegd dan gedaan; veel MKB-bedrijven hebben moeite met het ontwikkelen van een bedrijfsstrategie, laat staan met de uitvoering daarvan. Bovendien hebben ze niet de middelen om bekende, maar ook dure strategie consultants als McKinsey en Bain in de arm te nemen.

Met de lancering van Ambitionmanager wil Menco Erenst, medeoprichter en Algemeen Directeur van het bureau, hierop inspelen. “Ambitionmanager biedt MKB-ondernemers en -managers resultaatgerichte strategische adviezen en hands-on business coaching, tegen een betaalbaar tarief,” aldus Erenst. Naast Erenst bestaat het team uit drie overige medewerkers: Ed Snitselaar (Financieel Directeur), Erick Broer (Commercieel Directeur) en Shirley de Goeij (Marketing), die zich meteen na de start hebben verbonden*. Op basis van een franchiseformule wenst Ambitionmanager snel uit te groeien tot een landelijk opererende organisatie.

Ambition Manager - Strategy

In hoeverre het Ambitionmanager lukt succesvol te worden zal afhangen van diverse factoren, zoals onder meer de snelheid waarmee het een reputatie kan verkrijgen, de mate waarin de franchiseformule aanslaat binnen advieswereld, de concurrentie en de kwaliteit van de dienstverlening.  Op de vraag hoe Ambitionmanager zich in de markt denkt te onderscheidt van de legio concurrenten – Nederland telt anno 2014 circa 91,200 externe adviesbedrijven – wijst Erenst op drie factoren.

Als eerste geeft Erenst aan dat Ambitionmanager een integrale aanpak hanteert, waardoor klanten kunnen profiteren van een one-stop-shop. “De markt voor strategisch advies aan het MKB is relatief versnipperd. Zo zijn er spelers die zich puur richten op strategieontwikkeling, of spelers die alleen (specialistische) implementatievaardigheden bezitten. Vanuit een totaalaanpak staan we als Ambitionmanager opdrachtgevers bij gedurende de complete strategische cycles. We zijn in de kern strategieconsultant en businesscoach ineen,” aldus Erenst.

Tegelijkertijd centreert de aanpak zich rondom co-creatie, in tegenstelling tot de ‘hit and run’-aanpak die door vele traditionele strategieconsultants wordt toegepast. “Je ziet nog te vaak dat strategische vraagstukken door consultants worden doorgelicht met weinig inbreng van de klant. Wij geloven echter in co-creatie. In onze aanpak is het de ondernemer die eerst alleen – of samen met zijn medewerkers – nadenkt over de ambities, onderscheidend vermogen, doelstellingen en acties. Hij laat zich hierbij bijstaan door een Ambitionmanager. Wij denken actief mee en dragen proactief oplossingen aan, maar het gedachtegoed van de ondernemer is leading!”

Ambitionmanager coach van het MKB

Tot slot wijst Erenst op een online tool die door Ambitionmanager is ontwikkeld. De strategietool is gebaseerd op de totaalaanpak, en zoomt in op deelfactoren van het strategisch proces, zoals product-, prijs-, personeels-, plaats-, promotie- en verkoopbeleid, alsook facetten als automatisering, financiën en interne organisatie. “Onze zelfontworpen dynamische strategietool biedt ondernemers en managers de mogelijkheid om eenvoudig meer grip op de toekomst te krijgen,” zegt Erenst. “Doordat de tool real-time werkt zijn we in staat om het strategische cyclus in een kort tijdsbestek door te lopen. En bijkomend voordeel is eveneens dat tussentijdse relevante aanpassingen en updates van het strategisch businessplan real-time worden doorgevoerd. Het businessplan is daardoor altijd up-to-date.”

Toekomst
Inmiddels is Ambitionmanager zo’n negen maanden bezig en de eerst resultaten zijn positief, stelt de algemeen directeur. “Onze Ambitionmanagers hebben inmiddels vele uiteenlopende bedrijven begeleid bij zowel de formulering als de implementatie van de strategie. We zien dat het resultaat oplevert. En dat wordt gewaardeerd.” Kijkend naar de toekomst, dan hebben de medeoprichters ambitieuze plannen opgesteld, met als centrale doelstelling in vijf jaar tijd groeien tot een team van “50 toegewijde Ambitionmanagers.”

Aan Erenst en zijn team de schone uitdaging om de dromen te verwezenlijken.

Menco Erenst, Erick Broer, Ed Snitselaar en Shirley de Goeij

* Ed Snitselaar is verantwoordelijk voor de training en begeleiding op financieel en fiscaal gebied. Hij is tevens werkzaam als fiscalist en partner bij Huibers accountants - adviseurs. Erick Broer werkte hiervoor als senior trainer en business coach bij Kenneth Smit, en is verantwoordelijk voor de training en begeleiding op het gebied van consultative selling en business coaching. Menco Erenst is senior strategieconsultant en bedenker van de Strategische Adviesmodule, en verantwoordelijk voor de training en begeleiding op het gebied van strategische adviesvaardigheden. Shirley de Goeij bekleedt de functie van Marketing Assistant.

Nieuws