Event Systeemdenken voor duurzaamheidsuitdagingen

07 november 2014 Consultancy.nl

Op 28 november organiseert Squarewise een masterclass Systeemdenken voor Duurzaamheids-uitdagingen. Onder begeleiding van Martine Verweij, transitiemaker bij het adviesbureau, worden professionals die bezig zijn met multidisciplinaire duurzaamheidsvraagstukken uitgedaagd met een systeembril naar hun project te kijken, om dan pas toe te werken naar effectieve interventies. 

Duurzaamheid komt steeds hoger op het prioriteitenlijstje te staan van velen. Maar duurzaamheid is complex doordat het een ecologische, klimatologische, maar ook economische en sociaal-maatschappelijke dimensie kent. Allerlei factoren werken op elkaar in en maken dat een bepaalde oplossing hele onverwachte en nadelige consequenties kan hebben op een ander domein. Om de interactie tussen al deze dimensies recht te doen, schieten reductionistische analyse-methodieken tekort. Methodieken die op een meer holistische wijze inzicht geven in de complexiteit van duurzaamheids-uitdagingen zijn veel krachtiger, maar lijken vaak onnodig ingewikkeld. 

Een Duurzame Wereld

Masterclass
Op het kantoor van Squarewise (Sarphatistraat, Amsterdam) geeft Martine Verweij, transitiemaker bij het bureau, op 28 november een masterclass Systeemdenken voor duurzaamheidsuitdagingen. Verweij heeft in de praktijk de nodige ervaring opgedaan binnen complexe duurzaamheidsuitdagingen vanuit de principes van het systeemdenken, en wil haar passie hierover delen met geïnteresseerden. “Systeemdenken is niet ingewikkeld en wel heel effectief, vooral als je dit met meerdere stakeholders samen doet”, aldus Verweij.

Programma
De masterclass is zo opgezet dat deelnemers hun eigen duurzaamheidscasus leren zien door een zogenaamde ‘systeembril', maar wel door te doen. Tijdens de training wordt elk van de deelnemers gevraagd een eigen casus in te brengen, waarna tweetallen samen bepalen met welke casus ze aan de slag gaan.

Het programma loopt van 9.30 uur tot 17.00 uur en bestaat uit een kennismakingsronde, introductie ‘casuïstiek’ en systeemdenken. Vervolgens worden aan de hand van de zelfgekozen casus naar aanleiding van systeemdenken incidenten beschreven, patronen ontdekt en onderliggende structuren geanalyseerd. Na de lunch ziet het programma er iets anders uit. Er worden een aantal duurzame systeemarchetypes geïntroduceerd, en er wordt gereflecteerd over de raakvlakken met de gekozen casus. Na het ontwikkelen van interventies op systeemniveau, vindt de afronding van het event plaats.

Squarewise - Masterclass Systeemdenken voor Duurzaamheidsuitdagingen

Zo leren de deelnemers een duurzaamheidscasus via vier stappen te doorgronden, ontwikkelen zij ideeën voor effectieve interventies in een duurzaamheidscasus en wisselen zij ervaringen uit met andere professionals die ook bezig zijn met complexe uitdagingen op het gebied van duurzaamheid.

Deelname
Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Bekijk de website van Squarewise voor meer informatie

Nieuws