Masterclass Systeemdenken voor Duurzaamheidsuitdagingen

Bedrijf
Datum
28 november 2014
Inschrijven voor
20 november 2014
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Op 28 november 2014 organiseert Squarewise een Masterclass Systeemdenken voor Duurzaamheids-uitdagingen. Duurzaamheidsvraagstukken zijn per definitie complex: dit komt door de diversiteit aan actoren die betrokken is en de multidisciplinariteit. De meeste duurzaamheidsuitdagingen hebben naast een ecologische en klimatologische, ook een economische en sociaal-maatschappelijke dimensie. Juist voor dit soort vraagstukken is lineair, mechanistisch denken ontoereikend. Beter is het om problemen in kaart te brengen op systeemniveau en pas dan te interveniëren. Maar hoe doe je dat? En kan dit ook zonder complexe computermodellen?


The Story of Stuff: een krachtig voorbeeld van het verschil tussen lineair werken aan oplossingen (mechanistisch denken) en systeemdenken

Deze masterclass is zo opgezet dat deelnemers door ‘het gewoon te doen’ hun eigen duurzaamheidscasus leren zien door ‘een systeembril’. Gedurende de dag leren de deelnemers enkele praktische principes van het systeemdenken en werken zij in teams aan hun eigen casuïstiek.

Begeleider
Martine Verweij is transitiemaker bij Squarewise en gecertificeerd bij het ISEE-systems instituut. Zij werkt in de praktijk aan complexe duurzaamheidsuitdagingen vanuit de principes van het systeemdenken en wil haar enthousiasme over deze manier van werken op andere professionals overbrengen: ‘systeemdenken is niet ingewikkeld en wel heel effectief, vooral als je dit met meerdere stakeholders samen doet.’  

Keuze voor casuïstiek
Tijdens de training worden alle deelnemers gevraagd een casus in te brengen. In tweetallen beslissen deelnemers in het begin van de ochtend met welke casus gedurende de dag gewerkt wordt.

Programma

 • Kennismakingronde en introductie ‘casuïstiek’ deelnemers
 • Korte introductie systeemdenken
 • Een systeembegrip van de eigen casus – stap 1 t/m 3: Incidenten beschrijven, Patronen ontdekken, Onderliggende structuren analyseren

Lunch

 • Een aantal duurzame systeemarchetypes geïntroduceerd
 • Reflectie: wat zijn de raakvlakken met de gekozen casus? 
 • stap 4: Interventies ontwikkelen op systeemniveau. 

Afronding

Wat levert de training de deelnemers op:

 • Je leert een duurzaamheidscasus doorgronden vanuit een systeemperspectief in 4 stappen:

  1. Incidenten beschrijven
  2. Patronen ontdekken
  3. Onderliggende structuren analyseren
  4. Interventies ontwikkelen

 • Je maakt kennis met een aantal ‘systeemarchetypes’, die eenvoudig te relateren zijn aan duurzaamheidsuitdagingen en relateert deze vervolgens aan de eigen casus.
 • Je ontwikkelt ideeën voor effectieve interventies in een duurzaamheidscasus.
 • Je wisselt ervaringen uit met andere professionals die bezig zijn met complexe uitdagingen op het gebied van duurzaamheid.

Datum en tijd
28 november 2014 van 9.30 – 17.00 uur

Locatie
Kantoor Squarewise, Sarphatistraat 370 C1, 1018 GW Amsterdam

Voor wie?
Professionals die bezig zijn met multidisciplinaire duurzaamheidsvraagstukken.

Bijdrage aan de kosten
Deze training is opgezet volgens het principe van waardebepaling achteraf. Oftewel: bepaal zelf wat de dag je waard was (in €, contacten, projectideeën, et cetera). Voor ZZP’ers en of professionals werkzaam bij een organisatie is het mogelijk achteraf een factuur te ontvangen voor het bedrag dat het u waard was.

Aanmelden
Aanmelden kan tot uiterlijk 20 november bij Janne van den Tweel,vandentweel@squarewise.com. Plaatsen worden vergeven in volgorde van aanmelding. Het maximum aantal deelnemers is 10. Na aanmelding is annulering niet meer mogelijk: wel kunt u iemand anders aandragen om de masterclass in uw plaats bij te wonen. 

Voorbereiding
Deelnemers worden vooraf gevraagd om na te denken over een praktijk-casus die tijdens de training behandeld kan worden. Ze worden gevraagd een casus-template in te vullen en mee te nemen. Ook krijgen ze 10 dagen van tevoren een digitale leesmap toegestuurd met een aantal inleidende teksten.

Event informatie

Bedrijf: Squarewise

Datum: 28 november 2014

Inschrijven voor: 20 november 2014

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals