Interview Frans den Boer en Peter Noordam, MT Bisnez

10 november 2014 Consultancy.nl 10 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Sinds de oprichting in 2003 is Bisnez Management uitgegroeid tot een succesvol middelgroot management- en adviesbureau met zo’n 35 adviseurs en projectmanagers. Om meer te weten te komen over het profiel van het bureau en hun visie en plannen voor de toekomst sprak Consultancy.nl met Frans den Boer, directeur en oprichter en Peter Noordam, directeur en vanaf de vroege jaren betrokken bij het managementbureau.

Na een jarenlange carrière bij BSO/Origin (juridische voorganger van Atos) en UCC Management Consultants besloot je begin 2003 om op eigen benen te staan. Wat was de belangrijkste motivatie hiervoor, en welke ambitie(s) had je gesteld destijds voor Bisnez Management?
Frans: Het was al jarenlang een droom van me om een eigen bedrijf te beginnen. Ingegeven onder andere door de ervaring bij vorige werkgevers. Ik liep tegen zaken aan die ik anders wilde gaan doen: klanten die geen koning meer zijn, het grote belang dat gehecht werd aan aandeelhouderswaarde en medewerkers die als productiemiddel met personeelsnummer werden gezien. Al bij de start had ik een duidelijke visie op de ‘kernwaarden’ van Bisnez Management: de klant voorop en de medewerkers centraal. Alleen zo weet je zeker dat je langdurig tevreden klanten houdt en je medewerkers loyaal en betrokken blijven. Dit klinkt als een open deur, maar op grond van mijn ervaring zie ik bij veel branchegenoten nog altijd het belang van de aandeelhouder en het korte termijn resultaat centraal staan.

Peter Noordam - Frans den Boer

De opstartfase is voor veel projectmanagement- en consultancybureaus de lastigste fase. Hoe zagen de eerste jaren eruit?
Frans: Dit was inderdaad een spannende fase, maar dankzij een aantal loyale klanten en projectmanagers die mijn visie deelden en ook 100% voor de klant wilden gaan, konden we direct al vrij snel groeien naar 6 tot 7 man. Terugkijkend kun je alleen maar blij en dankbaar zijn met zo’n mooie vliegende start. Ik herinner me nog goed dat ik verbaasd was dat mensen bereid waren hun oude werkgever vaarwel te zeggen om met mij dit avontuur aan te gaan.

Medio 2005 werd het team uitgebreid met Peter Noordam, die daarvoor ruim vijftien jaar werkzaam was geweest bij KPMG. @Peter: wat gaf de doorslag om de ‘veilige’ Big 4 omgeving te verruilen voor een speler als Bisnez Management?
Peter: Ik ben ooit begonnen bij KPMG toen het nog een echte ‘maatschap’ was, met partners die volop meewerkten en beursnoteringen niet aan de orde waren. Ik heb me altijd erg aangetrokken gevoeld bij deze vorm, waarbij een partner met zo’n twintigtal professionals vooral bezig was om vanuit een lange termijn perspectief mooie en betekenisvolle opdrachten uit te voeren. Zeker na de overname van KPMG Consultancy door een beursgenoteerde onderneming verdween deze sfeer vrij snel (Atos, red.). Het werd zakelijker, meer gericht op de korte termijn resultaten en langzamerhand werden we onderdeel van het grote geheel. Dit was voor mij het moment om om me heen te gaan kijken naar een club die deze sfeer nog wel had.

Inmiddels is Bisnez Management de opstartfase ruimschoots voorbij en mag het zich een van de toonaangevende bureaus in Nederland noemen. Hoe positioneert Bisnez zich binnen de projectmanagement en adviesmarkt?
Frans: Bisnez Management levert management- en adviesdiensten die op het raakvlak liggen van business en ICT. Wij zijn er om opdrachtgevers te ontzorgen en voelen ons verantwoordelijk voor het resultaat. Als de opdrachtgever hiervoor open staat dan durven wij van onze kant hier ook duidelijke resultaatafspraken over te maken. Het is onze ervaring dat een goed resultaat een teaminspanning vergt, waarbij de expertise van adviseurs en projectmanagers bij elkaar komen.

Peter: Daarnaast onderscheiden we ons nog steeds met onze kernwaarden zoals de absolute onafhankelijkheid van implementatiebureaus en andere leveranciers en het centraal stellen van opdrachtgever en medewerker in ons bedrijf. Wij vinden het echt belangrijk om te investeren in lange termijn relaties met onze klanten en we zijn ervan overtuigd dat voor onze top professionals het werken leuk moet zijn. Dit bepaalt de cultuur binnen ons bedrijf.

Bisnez Management - Kantoor

Jullie positionering lijkt in de praktijk zijn vruchten te hebben afgeworpen – sinds de oprichting heeft Bisnez Management elk jaar zwarte cijfers weten te boeken, zelfs tijdens de crisisjaren binnen de branche. Wat is naast de bovengenoemde strategie en marktfocus het geheim achter dit succes?
Frans en Peter: Het klinkt een beetje saai maar als je zorgt voor tevreden klanten en je focus hebt op de lange termijn relatie, dan blijven klanten, ook in crisistijden, komen. Alleen daarom hebben we ook de afgelopen jaren goed kunnen overleven en op dezelfde manier bouwen we de komende jaren verder aan ons bedrijf.

Onlangs is Bisnez gecertificeerd tegen de norm ISO 9001. Een mooie mijlpaal. Wat waren de redenen om over te gaan tot certificering en wat waren de bevindingen tijdens het onderzoek?
Frans: Het ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitsmanagement systeem past bij de professionele werkwijze van Bisnez Management. Het geeft aan dat onze interne bedrijfsvoering op orde is en dat we klaar zijn voor de volgende groeifase. Voor ons is het certificaat een bevestiging van onze professionaliteit. Certiked heeft Bisnez Management getoetst, zij troffen een goed georganiseerd bedrijf aan dat duidelijk een eigen toon heeft. We kregen een groot compliment voor de manier waarop we onze klanten op de eerste plaats zetten en bereid en in staat zijn om onze dienstverlening flexibel rond de klantvraag te organiseren. 

Een van de diensten waarmee Bisnez Management zich onderscheidt is programma- en projectmanagement , met name als het gaat om complexe ICT-projecten. Ondanks de talloze modellen, best practices en beschikbare lessons learned blijkt dat het merendeel van projecten nog steeds niet het verwachte resultaat oplevert. Waar heeft dat volgens jullie mee te maken?
Peter: Met heel veel aspecten, er wordt ook al jaren onderzoek naar gedaan en over gepubliceerd. Projecten managen blijft een erg lastige klus voor veel bedrijven. Het is immers iets anders dan het dagelijkse werk en het management moet het ‘erbij’ doen. Onze ervaring is dat het vrijwel nooit te maken heeft met de complexiteit van de ICT of de techniek. Belangrijkste reden waarom projecten mislukken zit in de rol van de opdrachtgever en de aansturing van het project. Hele voor de hand liggende vragen als: 'Is er van tevoren goed nagedacht wat het project moet opleveren?' of 'Wat zijn de belangen van de betrokkenen, inclusief de opdrachtgever zelf?' 'Is de opdrachtgever wel de juiste man/vrouw op die plek?' worden vaak niet of in heel algemene termen gesteld. In onze visie is de rol van de opdrachtgever, de ervaring van de projectmanager en de relatie die deze twee met elkaar hebben bepalend voor het succes van het project.

Boek: Principal

Wat moeten opdrachtgevers in jullie visie doen om programma’s en/of projecten in goede banen te leiden?
Frans: Vorig jaar hebben we hierover een boek uitgebracht genaamd ‘Principal’. Hierin staat een nieuw model voor opdrachtgevers om projecten en programma’s succesvol en voorspelbaar uit te voeren. Dit model is ontstaan door tientallen jaren van praktijkervaring gecombineerd met een onderzoek onder 100 opdrachtgevers.  Het helpt opdrachtgevers bij het inschatten van realistische verwachtingen, het scopen, het managen en het monitoren van projecten. In alle fases van een project kan het ingezet worden. Wij merken dat opdrachtgevers er baat bij hebben, dat ze het inzetten bij de start van een project maar ook als toetsingskader voor lopende projecten.

Medewerkers van Bisnez roemen vaak tegenover Consultancy.nl (bijv. tijdens de Bisnez borrels) de hechte cultuur binnen Bisnez Management. Hoe weet het management het teamgevoel, dat toch lastig is te bewerkstellingen binnen de branche omdat projectmanagers en adviseurs veel bij de klant zitten, zo hoog te houden?
Peter: Ja dat is ook een lastige uitdaging, zeker als je groter wordt. Hoe houdt je de sfeer van ‘kleinschaligheid’ en vriendschap vast in een groter wordend bedrijf. We houden hier in onze werving al sterk rekening mee, we zoeken geen haantjes of einzelgängers, maar mensen die het oprecht leuk vinden om met elkaar samen te werken, kennis en ervaringen te delen. Daarnaast organiseren we als Bisnez Management regelmatig meetings om de onderlinge binding tussen collega’s te vergroten en wisselen we kennis uit tijdens masterclasses en kenniscafés. Veel aandacht is er ook voor sociale activiteiten. Het jaarlijkse weekendje weg met partners en het kerstdiner met partners zijn hier voorbeelden van.

Kijkend naar de toekomst, welke ambitie hebben jullie met Bisnez Management?
Frans en Peter: We zijn erg goed door de crisis gekomen en zien ook langzamerhand weer een aantrekkende markt. De overtuiging dat we iets unieks hebben, geeft ons het vertrouwen om verder te bouwen aan groei. Niet zozeer groei om de groei, maar groei om onze ambities te realiseren. Immers om brede opdrachten met teams aan te kunnen en resultaatafspraken te kunnen maken, moet je wel een zekere omvang hebben. We denken dat een gecontroleerde groei hierbij past en dat de markt hierom vraagt. Wij blijven dus op zoek naar goede mensen die passen bij Bisnez.

Bisnez Live Event

Bisnez heeft het afgelopen jaar een speciaal ontwikkelprogramma voor Young Professionals gelanceerd. Welke doelstellingen zitten achter het Young Professionals programma en in hoeverre verhouden deze zich tot de genoemde ambitie?
Frans en Peter: Om onze groei te realiseren blijven we goed rondkijken op zoek naar ervaren professionals, maar we hebben de lat hoog liggen en zien dat deze mensen schaars zijn. Nieuwe collega’s met 3-5 jaar ervaring met de ambitie om door te groeien naar de top van hun vakgebied zijn daarom een welkome aanvulling. We zien wel dat deze collega’s iets andere aandacht nodig hebben. Om die reden hebben we nu ook een vijftal medewerkers die elkaar regelmatig treffen en waar een aantal speciale trainingen voor zijn georganiseerd. Het voelt enorm goed, vanuit zo’n clubje jonge collega’s komen veel initiatieven en frisse ideeën. Zo is bijvoorbeeld het Bisnez Live event, waarbij jonge professionals van klant of concurrent elkaar één keer per jaar treffen hier een voorbeeld van. 

Tot slot, wat houdt Frans den Boer en Peter Noordam zoal bezig in hun vrije tijd naast hun activiteiten voor Bisnez Management?
Frans en Peter: We zijn allebei fervente fietsers. We hebben zelfs een ‘fietsgroep’ met Bisnez collega’s. Afgelopen voorjaar hebben we met elkaar de Vogezen beklommen. Naast fietsen, skiën we allebei graag. Frans geeft ook skiles in Oostenrijk en hij is sportvlieger.