Werknemers bouwsector en overheid meest honkvast

01 oktober 2014 Consultancy.nl

Werknemers bij de overheid en in de bouwsector staan van alle sectoren het minst open voor een nieuwe baan. Terwijl in de handelssector ruim de helft van het personeel openstaat voor een nieuwe functie, is dit bij ambtenaren ‘slechts’ 37%. Dat blijkt uit onderzoek van HRM adviesbureau PiCompany.

PiCompany, onderdeel van GITP, onderzocht onder 11.000 werknemers in negen sectoren in hoeverre zij openstaan voor een nieuwe baan en in welke mate men daar actie op wil ondernemen. Bij groothandels en in de detailhandel is het aantal werknemers dat welwillend staat tegenover een nieuwe functie én hier bereid is om actie op te ondernemen het grootst.

Wie staat open voor een nieuwe baan

De actiebereidheid van personeel is het laagst in de bouwsector, gevolgd door de publieke sector. Volgens Alette Ducro, algemeen directeur PiCompany, kan de lage actiebereidheid, in combinatie met de introductie van het nieuwe ontslagrecht komend jaar, grote gevolgen hebben, met name voor sectoren die met economische tegenwind kampen. “Bij overheden staan grote bezuinigingsoperaties voor de deur. Het is aannemelijk dat die processen gepaard gaan met ontslagen. Door het nieuwe ontslagrecht zijn werkgevers langer financieel verantwoordelijk voor ontslagen werknemers. Het feit dat ambtenaren minder openstaan voor een nieuwe baan, en daar minder actie op willen nemen geeft aan dat dit dus voor het openbaar bestuur nadelige financiële gevolgen heeft.”

Dezelfde risico’s herkent Ducro ook voor de bouw: “Hoewel de bouwsector weer groei laat zien, is het niveau van voor de crisis nog niet bereikt. Ook in deze sector kan het zinvol zijn om te kijken hoe werknemers gemotiveerd kunnen worden voor een andere carrière.”

Nieuws