SeederDeBoer gesprekspartner bij Strategie Summit Zorg

18 september 2014 Consultancy.nl

Op 30 september en 1 oktober vindt de Strategie Summit Zorg plaats. Kennis delen en vergaren, elkaar inspireren, maar ook netwerken staan hierbij centraal. Met als thema ‘De nieuwe werkelijkheid’, die de huidige transities in de zorg beschrijft. SeederDeBoer is als gesprekspartner verbonden aan het event voor bestuurders en managers in de zorgbranche.

Een Strategie Summit is een kleinschalige bijeenkomst, waar bestuurders elkaar ontmoeten op het vlak van impact, inspiratie en kennis en hier tijdens het inspirerende programma met elkaar van gedachten over wisselen. Een paar keer per jaar wordt de Strategie Summit georganiseerd, met uiteenlopende thema’s zoals Supply Chain & Logistiek, Onderwijs, Bouw, Energie en eind deze maand Zorg.

Strategie Summit Zorg

Strategie Summit Zorg
Zo’n 65 bestuurders komen bij elkaar om te sparren over de huidige stand van zaken in de wereld van de zorg. Kwaliteit staat hierbij voorop, samen met het strategisch niveau van de groep deelnemers, die een goede discussie mogelijk maakt. Op 30 september en 1 oktober worden op het Landgoed Duin & Kruidberg te Santpoort ronde tafeldiscussies gevoerd, 1-op-1 gesprekken en is er voldoende ruimte om informeel te netwerken en met elkaar in gesprek te gaan over de meest actuele onderwerpen in de zorg.

De nieuwe werkelijkheid
Het thema van de Strategie Summit Zorg is ‘De nieuwe werkelijkheid’. Momenteel is Nederland bezig met een grote transitie in de zorg, waarbij de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zal veranderen, wat de verantwoordelijkheid van de zorg van de overheid naar gemeentes legt. Hoe gaan deze hier mee om? De vele fusies die als gevolg hiervan ontstaan zijn komen ook aan bod, evenals de perikelen die hier her en der aan verbonden zijn. Een lastige tijd, waar met elkaar over deze onderwerpen gesproken kan worden op de Strategie Summit Zorg.

Jeroen Buma - Paul van Dinten - SeederDeBoer

Zorgadviseur
SeederDeBoer is als (gespreks)partner aanwezig op de Strategie Summit Zorg. Jeroen Buma en Paul van Dinten, respectievelijk Managing Consultant en Partner bij het adviesbureau, zullen onder meer een ronde tafeldiscussie leiden met als thema ‘Van overleven naar richting geven’, waar aandacht gegeven wordt aan de onderwerpen strategieimplementatie, het waarborgen van continuïteit, maar ook richting geven.

Nieuws