Van de Bunt geeft verandermanagement leergang

24 juli 2014 Consultancy.nl

Komende oktober organiseert Van de Bunt Adviseurs de 8ste editie van de ‘Leergang Interveniëren in verwaarloosde organisaties’ (LIVO).Tijdens vijf sessies zullen deelnemende (verander) managers en adviseurs ingaan op het thema verandermanagement, onder leiding van Joost Kampen, als organisatieadviseur verbonden aan het Amsterdamse adviesbureau. 

Gros verandertrajecten mislukt
Het is een inmiddels een welbekende uitspraak binnen de managementwereld: het merendeel van verandertrajecten binnen organisaties leidt niet tot de gewenste resultaten. Sommige onderzoeken spreken van slagingspercentages van rond de 50%, sommige onderzoeken stellen dat het in de praktijk nog slechter gesteld is met verandermanagement. Vooral onderschatting van de complexiteit van veranderingen en aanwezige tekortkomingen bij mensen zijn veelal de aanleiding van het niet realiseren van de beoogde veranderdoelstellingen.

Change management - Van de Bunt adviseurs

Van de Bunt Leergang 
Om managers en adviseurs te helpen bij het laten slagen van verandertrajecten organiseert het Amsterdamse organisatieadviesbureau Van de Bunt Adviseurs in oktober de ‘Leergang Interveniëren in verwaarloosde organisaties’ (LIVO). Deelnemers aan de leergang vormen (verander)managers en adviseurs, vooral actief binnen het publieke domein – het Rijk, gemeenten, provincies, zorginstellingen, het onderwijs, welzijn en openbaar vervoer.

Tijdens vijf afzonderlijke sessies in het Amsterdamse kantoor van Van de Bunt zullen de deelnemers leren hoe vraagstukken in (verwaarloosde) organisaties in elkaar zitten, leren hoe leiding te geven aan verandertrajecten en leren waarom bepaalde interventies wel of niet werken. De sessies worden geleid door Joost Kampen, verbonden aan Van de Bunt als organisatieadviseur en tevens werkzaam als docent bij opleidingsinstituut Sioo.

Nieuws

Meer nieuws over