Van de Bunt Adviseurs organiseert handelsmissie

07 september 2012 Consultancy.nl

In opdracht van NL EVD Internationaal organiseert het Handels- en InvesteringsCentrum (HIC) Marokko een 6-daagse handelsmissie voor circa 10 bedrijven naar Marokko. Het doel van de missie is om Nederlandse bedrijven uit de milieusector te ondersteunen bij hun oriëntatie op de kansrijke Marokkaanse afval(verwerking)sector en hen in contact te brengen met potentiële Marokkaanse handelspartners. De handelsmissie wordt namens het HIC georganiseerd door adviesbureau Van de Bunt Adviseurs.
 
De reis vindt plaats van zondag 30 september tot vrijdag 5 oktober 2012 en concentreert zich op de omgeving Tanger, Casablanca en Rabat.
 
Ontwikkelingen en kansen voor Nederlandse bedrijven
Vanuit de Marokkaanse overheid is er een programma opgezet om het proces van afvalbeheer te verbeteren. Hiermee doet de Marokkaanse overheid een belangrijke stap in de ontwikkeling van de milieusector. In vergelijking met Nederland, is deze sector in Marokko ver onderontwikkeld. Zo kampt Marokko al jaren met problemen op het gebied van afval. Met een bevolkingstoename van 2.85% per jaar neemt de problematiek van afval sterk toe. Momenteel produceert Marokko ongeveer 4,7 miljoen ton afval per jaar. Dit kan in 2020 oplopen tot 6.2 miljoen ton. De Marokkaanse overheid vond het dermate belangrijk dat er een plan opgezet moest worden om het proces van afvalbeheer goed te laten verlopen.

Gezien de ontwikkelingen is er in Marokko behoefte aan kennis op het gebied van afvalinzameling, de aanleg van (gecontroleerde en duurzame/veilige) stortplaatsen, het rehabiliteren en afsluiten van de circa 300 open dump-sites en kennis op het gebied van afval scheiden, recyclen en valoriseren.

Programma
Het programma concentreert zich op de afvalsector in de steden Casablanca en Tanger. Hier zullen de deelnemers in gesprek gaan met de betrokken overheidsinstanties zoals het CMPP (Centre Marocain de Production Propre) en wordt er een excursie georganiseerd om meer te weten te komen over het afvalverwerkingsysteem in Marokko. Naar aanleiding van de wensen van de individuele ondernemers wordt er tevens op maat matchmaking verzorgd met potentiële partners en relevante overheden en instellingen.

Deelname
De kosten van deelname bedragen €950,00 (excl. btw) per bedrijf. Reis- en verblijfkosten en individuele tolken zijn niet inbegrepen. Het bedrag omvat de organisatie van de individuele matchmaking, deelname aan de collectieve programmaonderdelen, vermelding van uw bedrijfsprofiel in het missieboekje en ondersteuning door de organisatie tijdens het verblijf in Marokko.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via k.boutachekourt@vandebunt.nl. HIC-Marokko behoudt zich het recht voor een bedrijf van deelname aan de missie uit te sluiten indien het bedrijf niet past binnen de doelstellingen en het profiel van de missie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Khalid Boutachekourt via 020-540 85 06 of 06-23541388.

Nieuws

Meer nieuws over