Big Fellows: Big Data moet politiek speerpunt worden

05 mei 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Er is recent een discussie losgebarsten over de zin en onzin van Big Data, maar dat is een achterhoedegevecht. De Big Data revolutie is al onderweg en het is de hoogste tijd dat de overheid op de rijdende trein springt, stellen adviseurs Jaring Hiemstra en Mark Dijksman. 

Het goede nieuws voor politiek en ambtenarij: een innovatieve inzet van Big Data draagt bij aan de oplossing van de grootste politieke en sociale uitdagingen van dit moment. Nederland moet daarom haast maken met Big Data. 90% van alle nu beschikbare data is de afgelopen twee jaar gegenereerd en door het toenemend gebruik van mobiele en vaste gegevensdragers zal het groeitempo de komende jaren nog versnellen. Als economie en samenleving met een bovengemiddelde informatiebehoefte moeten we voorop lopen bij het benutten van deze duurzame vernieuwingsbron.

Om deze reden moeten politiek en overheden het voorbeeld geven en Big Data omarmen als een innovatiebron die helpt om te komen tot betere inzichten, interventies en besluitvormingen. Uit onderzoek van McKinsey & Company blijkt tevens dat een slimme inzet van Big Data de Europese publieke sector jaarlijks €150 tot €300 miljard kan besparen. Genoeg reden dus om Big Data als politiek speerpunt te beschouwen en voorbeeldprojecten te starten.

Big Data

Veel goede voorbeelden 
Big Data kan gemeenten helpen bij het beter leefbaar maken van wijken en het versterken van de sociale cohesie. Op basis van data van gemeente,  partners en sociale media kan worden 'voorspeld' welke ondersteuning (van gemeenten en partners) nu en in de toekomst nodig is, en vooral ook, waar dit niet nodig is en vertrouwd kan worden op de zelfredzaamheid van bewoners.

Verschillende gemeenten gebruiken Big Data voor effectievere fraudebestrijding. Door overheden wordt nu gehandhaafd op basis van risicoprofielen en bestandskoppelingen. Dankzij het gebruik van Big Data worden de opsporingsmogelijkheden verfijnd en uitgebreid. Alleen faillissementsfraude kost de samenleving al €1,7 miljard per jaar en slechts 2% van de zaken wordt nu opgelost.

Ook maakt Big Data maakt structurele besparingen én kwaliteitsverbeteringen in de zorg mogelijk. Allereerst door een effectievere signalering. Een voorbeeld is Ginger.io. waarbij van chronisch zieke mensen via een smartphone-app de gezondheid permanent wordt gemonitord. Patiënten hoeven daardoor minder vaak naar de arts en de juiste zorg wordt geleverd op het juiste moment. Een tweede toepassing is het voorspellen van zorgvragen, waardoor een deel kan worden voorkomen en beter kan worden ingespeeld op de werkelijke capaciteitsbehoefte. Een voorbeeld: in de Utrechtse ouderenzorg wordt op basis van patiëntgegevens van huisartsen en zorgverzekeraars met succes de zorgvraag voorspelt, maar ook onnodige zorg voorkomen.

Zorg verbeteren doormiddel van techniek

Andere organisatie 
Het meer werken met Data zal ook leiden tot een andere manier van beleidsvorming en besluitvorming. Een overheid die inzet op vernieuwing met Big Data kan dit alleen legitiem doen als de privacy en de elementaire rechten van burgers zijn gewaarborgd. Het optimaal vruchten plukken van de potentie van Big Data vraagt dus om robuuste wetgeving en afspraken over privacy.

 Jaring Hiemstra en Mark Dijksman zijn beide adviseur bij Big Fellows, een adviesbedrijf gespecialiseerd in de toepassing van Big Data binnen de publieke sector. Hiemstra is daarnaast verbonden aan het Utrechtse adviesbureau Hiemstra & De Vries.