HaskoningDHV wijst weg naar energietransitie bouw

17 april 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Een consortium van 11 bedrijven, waaronder Royal HaskoningDHV en KPMG, heeft het boek ‘Bestaande bouw Energie Neutraal, reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak' uitgebracht. In het 70-pagina tellende boek beschrijven de partners hoe BV Nederland nog sneller en effectiever de transitie kan maken naar energieneutrale bestaande bouw.

Het afgelopen jaar heeft de overheid significante stappen genomen in verduurzaming van economie en maatschappij. Zo schrijft het Nationale Energieakkoord van 2013* onder meer voor dat het aandeel van hernieuwbare energieopwekking moet stijgen van de huidige 4% naar 14% in 2020 en dat het totale energieverbruik jaarlijks met 1,5% moet dalen tot 2020. Een van de belangrijkste gebieden waar significant duurzaam potentieel ligt is de woning- en kantorenmarkt. Ondanks de indrukwekkende technische innovaties lukte het nog niet om in Nederland en elders in Europa bestaande woningen en gebouwen op grote schaal energieneutraalte maken.

HaskoningDHV-wijst-weg-naar-energietransitie-bouw

Met deze uitdaging in het achterhoofd besloten 11 partijen** om de krachten te bundelen, verenigd in Gebieden Energie Neutraal (GEN). Uit hun expertise en praktijkervaring blijkt dat het – met de juiste aanpak en vorm van samenwerking – goed haalbaar is om bestaande gebouwen te verduurzamen. Ook baseren ze zich op succesvolle pilotprojecten uitgevoerd in Apeldoorn en Rotterdam.

Om bestuurders en managers bij de transitie te helpen, publiceerde GEN het boek ‘Bestaande bouw Energie Neutraal, reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak'. De auteurs positioneren het boek als een reisgids, die stap voor stap de activiteiten beschrijft die nodig zijn om energieneutrale bestaande bouw te realiseren. Met als kern van de aanpak een integrale benadering, gesteund door de variërende expertise van de GEN partners, schenkt de gids aandacht aan technische, financiële, operationele en sociale aspecten.

11 bedrijven - energietransitie bouw

“Er liggen grote kansen op het gebied van verduurzaming van bestaande bouw. Tot dusver was er op dit vlak te weinig voortgang, doordat initiatieven te klein waren en teveel van subsidie afhankelijk waren.  Met een integrale en gebiedsgerichte aanpak is het mogelijk om deze schaalsprong wel te realiseren. Het is dan wel van belang dat diverse partijen – waaronder gemeente, woningcorporaties, bedrijven en burgers –  op een slimmere manier met elkaar gaan samenwerken en boven de eigen belangen uitstijgen. Bovendien kan meer samenwerking in de keten ook leiden tot een betere aansluiting van de vraag (bijv. corporaties, burgers) op het aanbod (bijv. bouw en technische installatiesector), op deze manier kan de verduurzaming worden versneld” zegt René Idema, werkzaam bij de SMC*** praktijk van Royal HaskoningDHV en programmaleider van GEN Bestaande Bouw.

* Het Nationale Energieakkoord is op 6 september 2013 afgesloten door ruim veertig partijen.

** De 11 partners van GEN: Koninklijke BAM, Cofely, Eneco, Eversheds, KPMG, Alliander, United Energy Works, Rabobank, Royal HaskoningDHV, TNO. Het boek is opgesteld door René Idema (RHDHV), Nicole de Koning (TNO), Mario Willems  (TNO), Aart de Geus (ArtEnergy), Sjoerd Sloterdijk (Cofely) en Jolanda van den Tillart (RHDHV).

*** Strategie & Management Consultants; de consultancytak van Royal HaskoningDHV.