Kamp volgt SiRM: Kartelvorming zwaarder beboet

12 februari 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het ministerie van Economische Zaken gaat de boetes voor kartelvorming in Nederland aanzienlijk verhogen. Daarnaast wordt de maximale boete bij herhaalde overtreding verdubbeld. Dat heeft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) gisteren laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Kamp baseert zijn advies op een onderzoeksrapport van SiRM, een adviesbureau uit Den Haag.

Kartelvorming kan in potentie een groot risico voor sectoren vormen. Als de spelers in de markt prijzen overeenstemmen dan leidt dit meestal tot kunstmatig hogere prijzen voor consumenten. Bovendien kan kartelvorming ook voorkomen met het doel concurrenten in de problemen te brengen – dergelijke oneerlijke rivaliteit kan concurrentie en transparantie in de markt op lange termijn hinderen. Het vormen van een economische kartel is sinds de invoering van de nieuwe mededingingswet in 1998 verboden. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is de waakhond tegen kartelvorming.

Kamp volgt SiRM advies

Om de strijd tegen kartelvorming te verbeteren besloot het ministerie van Economische Zaken vorig jaar om SiRM in te huren. De belangrijkste vraag: wat is de impact van boetes op het tegenwerken van onderlinge prijsafspraken? Het adviesbureau bestudeerde 81 gevallen van 18 kartels die plaatsvonden in 2010, 2011 en 2012. Uit het onderzoek concludeert SiRM dat de huidige boetes onvoldoende afschrikken. Zo is in veel gevallen het geschatte voordeel van de partijen (veel) hoger dan de verwachte boete, met als gevolg dat kartelvorming nog steeds voorkomt.

Doordat er een relatie bestaat tussen de hoogte van boetes en het afschrikeffect adviseren de onderzoekers om de ACM meer ruimte te geven om zwaarder te beboeten. Het belangrijkste voorstel: het boetemaximum zou, net als de basisboete, gekoppeld moeten worden aan de duur van het kartel. Binnen de huidige wetgeving wordt het maximumbedrag nog bepaald aan de hand van de jaaromzet. In de brief bevestigt Kamp dat dit advies wordt opgevolgd: “De maximumboete wordt verhoogd van 10% van de jaaromzet naar 10% van de omzet over de jaren van overtreding*” aldus de minister.

Afschrikwekkende-werking-van-boetes-van-de-autoriteit-Consument-en-Markt

Ook heeft Kamp besloten om veelplegers zwaarder te straffen. Bij herhaalde overtreding wordt de maximale boete verdubbeld. “Hogere boetes zorgen voor betere naleving van de mededingingswet en daarmee voor keuzevrijheid en eerlijkere prijzen voor consumenten", aldus Kamp. De komende maanden zullen de twee voorstellen worden geregeld in een wetsvoorstel dat Kamp in het najaar naar de Kamer zal sturen.

* Hiervoor geldt een maximum van vier jaar.