Squarewise: Kan SolarCoin energietransitie versnellen?

26 maart 2014 Consultancy.nl

Gebaseerd op het principe van de Bitcoin wordt in Duitsland en de Verenigde Staten geëxperimenteerd met een munt die als doel heeft de opwekking van zonne-energie te stimuleren. De ambities van de zogeheten SolarCoin zijn groot. De vraag is: Kan de SolarCoin de energietransitie versnellen? Klaas Vegter, adviseur bij Squarewise, licht het nieuwe fenomeen toe.

SolarCoins worden verkregen door bewijs aan te leveren van opgewekte zonne-energie. Eigenaren van zonnepanelen ontvangen voor elke opgewekte megawattuur (MWh) één SolarCoin, bovenop mogelijke belastingvoordelen en/of salderingsregelingen. Vervolgens kan met SolarCoins betaald worden bij instellingen die de munt accepteren. Net als bij andere valuta geldt: hoe meer de munt gebruikt wordt, hoe meer deze waard wordt. Dat betekent dat het aantrekkelijker wordt om in zonne-energie te investeren. Als de munt zoveel waard wordt als de oprichters geloven, kan deze impact hebben. Over vier jaar heeft de munt dan een verwachte waarde tussen de $20 en $30.

Solarcoin

Het idee voor de SolarCoin komt niet uit de lucht vallen. In 2011 publiceerden Gogerty & Zitoli een paper over de voordelen van een dergelijke munteenheid. Hun conclusie: een munteenheid gebaseerd op elektriciteit opwekkende activa is meer waardevast en levert meer maatschappelijke waarde dan een munteenheid gebaseerd op schuld of goud. Zonne-energie is de grootste (duurzame) energiebron op aarde en omdat zonnepanelen relatief gemakkelijk te realiseren zijn, is de munt ook toegankelijk voor lokale gemeenschappen en particulieren.

Het principe van de munteenheid spreekt aan. In tegenstelling tot het emissiehandelssysteem (ETS) van de Europese Unie, dat boetes uitdeelt bij overschrijding van een bepaalde hoeveelheid CO2-uitstoot, geeft de SolarCoin een positieve prikkel om in duurzame energie te investeren. En die prikkel is nodig. Om een beeld te geven: in 2012 werd wereldwijd ‘slechts’ 93 TWh aan zonne-energie opgewekt. Als het aan de SolarCoin Foundation ligt, wordt er de komende 40 jaar 97.500 Terawattuur (TWh) aan SolarCoins vrijgegeven, ongeveer 2500 TWh per jaar. Aan ambitie dus geen gebrek.

Squarewise-duurzame-energietransitie

De ontwikkeling van SolarCoin wordt door experts nauwlettend in de gaten gehouden. Het is een innovatieve manier om duurzame energie additioneel te waarderen en zo te stimuleren. Momenteel worden pilots uitgevoerd in verschillende landen om de methode van toekenning te optimaliseren. Als de munt in Nederland geïntroduceerd wordt, zien we voor de uitrol een belangrijke rol weggelegd voor het groeiend aantal energiecoöperaties. Tot die tijd kan een bijdrage geleverd worden door de munt te accepteren als donatie- of betaalmiddel voor je organisatie. Squarewise is daarmee inmiddels mee gestart. En als het de SolarCoin lukt, wat staat de WindCoin of BioMassCoin nog in de weg? 

Nieuws

Meer nieuws over