Vertrouwen terugwinnen vraagt om samenwerking

06 januari 2014 Consultancy.nl

Op woensdag 13 november vond de Herfstbijeenkomst van SeederDeBoer plaats in Explore, een voormalige kruitfabriek in Muiden. Tijdens het event gaven drie sprekers uit verschillende sectoren hun visie op het thema ‘Vertrouwen’. Vervolgens vonden interactieve groepsgesprekken plaats. Consultancy.nl blikt samen met SeederDeBoer terug op de belangrijkste uitkomsten van het event.

De Herfstbijeenkomst werd ingeleid door Albert Visscher, partner bij SeederDeBoer. Hij gaf in zijn inleiding aan dat het vertrouwen van klanten in de financiële sector (nog) niet terugkeert. Hij benadrukte daarnaast dat dit ook voor de overige sectoren geldt.

Vervolgens kwam Jaco van Hoorn, plaatsvervangend politiechef van de eenheid Zeeland-West-Brabant, aan het woord. Hij deed een oproep voor ‘horizontale verantwoording’. Na implementatie van de Nationale Politie op 1 januari 2014, zou het goed zijn om door middel van horizontale verantwoording het vertrouwen van de politie nog meer te vergroten. Horizontale verantwoording bestaat uit het vertellen van verhalen. In deze verhalen wordt uitgelegd ‘wat de politie doet’ en ‘waarom’. Dit kan in de vele directe contacten die de politie heeft met de samenleving. Het vertellen van verhalen zorgt voor verbinding. De verbinding zorgt vervolgens voor het opbouwen van een relatie en dus vertrouwen.

SeederDeBoer - Herfstbijeenkomst

Van Hoorn werd opgevolgd door Marleen Barth, beoogd vice-voorzitter van de KNMP en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Zij pleitte voor het opbouwen van ‘sociaal kapitaal’. Het blijkt dat mensen met een groot sociaal netwerk een hoger basisvertrouwen hebben dan mensen die dit niet hebben, bijvoorbeeld mensen met een beperking. Volgens Barth is er veel winst te behalen binnen de zorg als we werken aan het opbouwen van het sociaal kapitaal. Dit geeft een impuls aan het vertrouwen in de samenleving. Een zorgzame ‘high society’ ontstaat door met elkaar het gesprek aan te gaan en te investeren in gemeenschapszin. Zodra we investeren in gemeenschapszin wordt het vertrouwen in jezelf en de ander vergroot. Dit draagt bij aan een groter vertrouwen in de zorg.

George Möller, voorzitter van de Raad van Toezicht van de AFM, pleitte als derde spreker om principes voorrang te geven boven regelgeving. Hij pleit ervoor de moraliteit terug te brengen in de financiële sector. Adam Smith omschreef de economie als ‘ moral science’, maar dit is de laatste decennia naar de achtergrond verdwenen. De principes moeten teruggebracht worden binnen de financiële sector door mensen de vaardigheden aan te leren hoe ze hiermee om moeten gaan. Dat komt de moraliteit van de sector ten goede en zorgt uiteindelijk voor een ‘fair deal’ tussen alle partijen waarmee het vertrouwen wordt opgebouwd.

Het centrale thema van de middag was ‘hoe het vertrouwen terug te winnen’. De algemene conclusie was dat de weg om tot meer vertrouwen te komen binnen de politie, de zorg en de financiële sector vraagt om een gezamenlijke inspanning.

Nieuws

Meer nieuws over