Finance en compliance bureau BrightStone opgericht

09 december 2013 Consultancy.nl

De Nederlandse consultancywereld is weer een nieuw adviesbureau rijker: BrightStone Group. De startup levert consultancy, project- en interim-management diensten binnen het financiële domein. Oprichters van BrightStone Group zijn Frans Rutten en Karien Bos, die beiden een verleden hebben bij Resources Global Professionals.

Oprichters Rutten en Bos hebben een jarenlang track record op het gebied van finance en compliance (GRC) consulting. Rutten is afkomstig van Resources Global Professionals, een wereldwijd adviesbureau dat in 1996 is ontstaan uit de splitsing van Deloitte (VS) en EY (Nederland). Bij RGP was hij de afgelopen 2,5 jaar als Director Client Services mede-verantwoordelijk voor de dienstverlening naar financiële instellingen. Daarvoor werkte hij onder meer als consultant voor Randstad en Robert Walters.

Karien Bos komt van USG People, waar ze de functie van Executive Director Sales & Business Development vervulde. Tussen 2006 en medio vorig jaar werkte ze meer dan 6 jaar voor Resources en was als Managing Director eindverantwoordelijk voor de dienstverlening naar financiële instellingen. Daarvoor was ze werkzaam in London voor een boutique search firm, detacheerder Eiffel en analistenbureau Forrester Research.

BrightStone

Focus

BrightStone Group positioneert zich als een speler met een focus op het finance en compliance domein. Drie redenen liggen ten grondslag aan de specialistische focus, aldus de oprichters. Ten eerste, de dienstverlening ligt in het verlengde van hun sterktes en ervaring: beide hebben een stevig track record in financiële consultancy. Ten tweede, met een gerichte strategie op hun specialisme geloven zij dat Brightstone Group zichzelf kan onderscheiden binnen de markt – een factor die, mede ingegeven door de huidige marktomstandigheden, van steeds groter belang is. Zo liet bijvoorbeeld recent onderzoek zien dat maar liefst 68% van Nederlandse managers gelooft dat advieskantoren weinig onderscheidend zijn.

Tot slot, Rutten en Bos zien finance en compliance als een groeimarkt, een gedachte die wordt ondersteund door marktdata. Als gevolg van de lawine aan veranderende wet- en regelgeving en het toenemende belang van (financieel) toezicht, staan de onderwerpen finance en compliance hoog op de agenda van opdrachtgevers. Zo heeft KPMG becijferd dat bijvoorbeeld banken tussen 2013 en 2015 worden overspoeld door 25 nieuwe wetten en regels. Ook de paymentsmarket wacht een megaverandering de komende jaren als gevolg van SEPA, Basel III en diverse overige wijzigingen.

De dienstenportefeuille van BrightStone Group bestaat uit de volgende kennisgebieden:

BrightStone - Diensten

Business model

De belangrijkste vraag is: waarom zouden opdrachtgevers die op zoek zijn naar finance of compliance kiezen voor BrightStone, in plaats van een van de diverse grote of kleine financiële adviesbureaus in de markt? Naast de inhoudelijke focus zijn Rutten en Bos van mening dat ze zich ook onderscheiden door middel van hun unieke aanpak richting klanten, wat zij “resultaatcommitment” noemen.

Middels bewezen business cases, gaan zij een concrete kostenbesparingen en efficiency trajecten aan met hun opdrachtgevers. “Per project spreken we met de opdrachtgevers af welke prestatie-indicatoren, randvoorwaarden en risico’s een rol spelen bij het behalen van het eindresultaat. Deze factoren vormen het uitgangspunt van een heldere opdrachtbeschrijving met concrete mijlpalen. Kortom: gaat er een consultant via BrightStone Group aan de slag, dan weet de opdrachtgever precies wat er staat te gebeuren en om welke investering het gaat” zegt mede-oprichter Frans Rutten.

Nieuws