BrightStone Group in gesprek met Franca Vossen, CRO van DLL

27 oktober 2016 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Karien Bos, Managing Director van BrightStone Group, in gesprek met Franca Vossen, Executive Vice President en Chief Risk Officer van DLL. 

DLL is, met ongeveer 5.500 medewerkers en klanten in meer dan 35 landen, een van de grotere leveranciers van geïntegreerde financieringsoplossingen ter wereld. Het bedrijf ondersteunt klanten met onder meer leasing, vendor- en commercial finance, remarketing, mobiliteitsoplossingen, werkkapitaalfinanciering en particuliere kredieten, waarbij de focus ligt op de sectoren agri, food, gezondheidszorg, clean technology, automotive, transport, bouw, industrie en kantoortechnologie. 

De volle dochteronderneming van de Rabobank Groep heeft volgens eigen zeggen innovatie in zijn genen zitten en streeft naar continue verbeteringen binnen het werkveld. “Dit komt overeen met hetgeen consultancybureau BrightStone Group voor ogen staat”, aldus Karien Bos, Managing Director van het adviesbureau. Bos stelde dan ook vijf vragen aan Franca Vossen, Executive Vice President en Chief Risk Officer van DLL:

Kun je iets vertellen over jouw achtergrond en jouw verantwoordelijkheden binnen DLL?
“Mijn achtergrond is behoorlijk divers. Na studies Russisch-Duits, Psychologie, een MBA en andere post-doctorale studies en internationale posities in diverse disciplines bij multinationals in verschillende branches, ben ik me gaan focussen op Finance en Risk in de financiële sector.

DLL

Sinds april 2011 ben ik werkzaam als Chief Risk Officer voor DLL. Als CRO ben ik wereldwijd verantwoordelijk voor het definiëren van onze risicomanagementstrategie en ons beleid op dit vlak. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Ik zie mijzelf als een business enabler vanuit een risk perspectief. Ook draag ik zorg voor risicomanagement in de 2nd Line of Defense. 

Binnen mijn verantwoordelijkheid vallen alle risicotypes, maar ook collections, bijzonder beheer, modellering en Data Analytics. Risicomanagement is niet iets wat puur en alleen vanuit ‘de Risk organisatie’ moet komen, maar vanuit iedereen die bij de organisatie werkzaam is. Risicomanagement is een prachtig vakgebied. Het spreekt me aan dat je betrokken bent bij alle stappen in de value chain.”

De wereld van financieringen is continu onderhevig aan veranderingen. Hoe gaat DLL hiermee om en hoe zorg jij zelf dat je op dit vlak up-to-date en wendbaar blijft?
“Veranderen en vooruit kijken zijn voor ons vanzelfsprekend. DLL’s tagline is See what counts. Wij werken nauw samen met onze partners en klanten om te kijken wat hun behoeftes zijn en wat de ontwikkelingen in de markt zijn. Hierdoor zijn we snel in staat te reageren op wat nodig is. Vanzelfsprekend zit risicomanagement daar ook bij aan de tafel en denken wij mee.” 

“Van risicomanagement naar waardecreatie” is een veelgehoorde trend. Wat merk jij hiervan in de dagelijkse praktijk?
“Je moet iets niet alleen doen omdat het moet, bijvoorbeeld vanuit de wet en regelgeving of omdat je moedermaatschappij dat wilt. Nee, je doet iets omdat je ervan overtuigd bent dat het waarde toevoegt voor de klant, het bedrijf, de maatschappij en de medewerkers. Voldoet iets niet aan dat criterium? Dan kun je er beter van afzien. Wat je vaak ziet, is dat de risicomanagement functie wordt beschouwd als een cost center. Ik kijk daar anders tegenaan. Binnen onze functie is ontzettend veel kennis en inzicht aanwezig, vaak meer dan in andere delen van de organisatie, juist omdat we bij de gehele value chain betrokken zijn. Hierdoor kunnen we goede voorstellen doen ter verbetering van processen en ideeën aandragen voor nieuwe (aan risicomanagement gerelateerde) producten. Dat is waardevol voor onze klanten en ons bedrijf en tegelijkertijd een enorme motivation booster voor onze medewerkers.” 

Welke rol speelt risicomanagement binnen DLL op het gebied van innovatie?
Innovatie is onderdeel van ons DNA. Innovatie is eigenlijk een containerbegrip, wat zegt het écht? Voor ons staat het voor drie varianten.

Incremental innovation, Evoluationary innovation, Disruptive innovation

Incremental innovation: het continu verbeteren van de manier waarop we dingen doen, evoluationary innovation: iets bestaands significant veranderen en disruptive innovation: revolutionaire ideeën ontwikkelen. Doordat wij met risicomanagement vervlochten zijn met de gehele value chain en doordat innovatie zo in onze natuur zit, hebben wij een voortrekkersrol op het gebied van innovatie. We leggen medewerkers uit wat we met innovatie bedoelen binnen DLL, maar geven ze ook de tools om het zelf toe te passen. Daarnaast organiseren we multidisciplinaire innovatie workshops die altijd tot nieuwe waardevolle ideeën leiden waar we concreet mee aan de slag kunnen. Onze eigen tagline is: Together we make the impossible possible. Voor mij betekent dit dat we met elkaar denken vanuit ‘mogelijk maken’, niet vanuit beperkingen.”

Brightstone Group gelooft dat een robuust integrated control framework (ICF) onmisbaar is voor krachtig risk en compliance management. hoe kijk jij hier tegenaan?
“Hier ben ik het mee eens. Een integrated control framework is een belangrijk onderdeel van het speelveld waarbinnen je als organisatie beweegt. Het helpt je bovendien bij het op een efficiënte manier bereiken van je doelstellingen, mits je voor ogen houdt dat risicomanagement ieders verantwoordelijkheid is. Het zijn mensen van vlees en bloed die het in de praktijk tot wasdom moeten laten komen. Een ICF is een cyclisch en niet-statisch initiatief, passend binnen het streven naar laagdrempelige en geïntegreerde tooling. Je controls als het ware over de verschillende disciplines heen vouwen leidt bovendien tot een betere controleomgeving, hogere klanttevredenheid en betere rapportages en monitoring. Dat een goed ICF een positieve invloed heeft op het aan te houden kapitaal is tevens een groot voordeel.”
 

Gerelateerd: 5 vragen aan Rishi Santokhi, CFRO van Aegon Asset Management.