Booz & Company partner Ab Klink in bestuur van VGZ

28 oktober 2013 Consultancy.nl

Ab Klink (54), voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en momenteel partner bij Booz & Company, treedt per 1 januari 2014 toe tot de Raad van Bestuur van VGZ. Bij de coöperatieve zorginstelling wordt hij verantwoordelijk voor de portefeuille Zorg. Zijn benoeming wordt naar verwachting binnenkort goedgekeurd door de ledenraad van VGZ.
 
Klink was van 2007 tot 2010 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Balkenende IV. Sinds juni 2011 is hij werkzaam bij Booz & Company, een strategisch adviesbureau uit Amsterdam, waar hij leiding geeft aan de zorgconsultancy praktijk. Naast zijn advieswerk is Klink deeltijdhoogleraar Zorg, arbeid en politieke sturing aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
 
“In mijn tijd als minister van VWS ben ik enorm geraakt en geboeid geraakt door de zorg", aldus Ab Klink. "Na me een aantal jaar adviserend en wetenschappelijk met de zorg te hebben bezig gehouden, kom ik bij Coöperatie VGZ weer midden in het zorgveld te staan. Dit geeft me de mogelijkheid om een actieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg en het verlagen van de kosten; iets waar ik enorm naar uitkijk”.
 
Ab Klink in Raad van Bestuur van VGZ

"We zijn verheugd met de benoeming van Ab Klink. Coöperatie VGZ krijgt er een zeer ervaren bestuurder bij", aldus Rudy van der Meer, voorzitter van de Raad van Commissarissen van VGZ.

Biografie Ab Klink

Ab Klink behaalde in 1985 zijn doctoraalexamen sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 1991 promoveerde hij in de rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden. Van 1992 tot 1999 werkte hij op het ministerie van Justitie waar hij de volgende functies heeft bekleed: Beleidsmedewerker bureau  Secretaris-Generaal, Raadadviseur Stafafdeling Algemeen Wetgevingsbe­leid, Beleidscoördinator van de Directie Ontwikkeling Rechtspleging en Plaatsvervangend directeur Rechtspleging. Van 1999 tot 2007 was Klink Directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.
In 2003 werd Klink lid van de Eerste Kamer voor het CDA. Van 2007 tot 2010 was hij minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport in het kabinet Balkenende IV. Sinds medio 2011 werkt hij bij Booz & Company en als hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Gerelateerd nieuws:
- Booz partner Ab Klink in RvT Stichting Vluchteling
- Ab Klink in Raad van Toezicht Rode Kruis Ziekenhuis
- Booz partner Ab Klink in Raad van Advies van Alares

Nieuws

Meer nieuws over