Oud Minister Ab Klink leidt zorgtak van Booz & Company

31 mei 2011 Consultancy.nl

Voormalig minister van Volksgezondheid Ab Klink zal per 1 juni in dienst treden bij het internationale strategische adviesbureau Booz & Company in Amsterdam. Hij zal zijn sectorkennis en -inzichten gaan inzetten voor de strategische advisering over urgente vraagstukken in de zorgsector. Klink zal zijn functie bij Booz & Company combineren met zijn aanstelling als hoogleraar Zorg, arbeidsmarkt en politieke sturing aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Versterking wereldwijde zorgpraktijk

De komst van Ab Klink past in het plan van Booz & Company om haar wereldwijde kennis en expertise op het gebied van gezondheidszorg uit te bouwen in de Nederlandse zorgmarkt, zegt Peter Mensing, Managing Partner van het strategy consulting kantoor: "Wij zijn bijzonder verheugd over de komst van Ab Klink. Mede vanuit zijn ervaringen bij VWS heeft hij een duidelijke visie op de zorgsector vanuit een intrinsieke motivatie om het zorgstelsel in Nederland te verbeteren. Zijn diepe sectorkennis, inzichten in de grote uitdagingen waar zorgverzekeraars, ziekenhuizen en eerste lijn zorgaanbieders gezamenlijk voor staan gecombineerd met zijn vermogen tot samenwerking bieden een unieke kans om de noodzakelijke veranderingen en cultuuromslag te helpen realiseren" aldus Mensing.

Bijdrage leveren aan kwaliteit en beheersing volumegroei

Ab Klink wil met Booz & Company door blijven werken aan het verbeteren van het zorgstelsel. ‘Saving lives and costs, is net als in de VS ook in Nederland de grote uitdaging. "Als bewindspersoon ben ik meer en meer onder de indruk geraakt van de deskundigheid en inzet van heel veel zorgaanbieders. Het meer centraal stellen van de patiënt en diens gezondheid bij de wijze van bekostigen en bij de organisatie van het zorgaanbod is van groot belang en sluit aan bij vele initiatieven in het veld. Bij VWS heb ik me ingezet voor gereguleerde marktwerking en transparante kwaliteit in de zorg. De komende jaren staat de gehele zorgsector voor de uitdaging om de volumegroei van de zorg te beheersen, en tegelijkertijd de kwaliteit verder te verhogen".

Ab Klink - Booz & Company

Hij voegt toe: "Vanuit Booz & Company hoop ik partijen te kunnen adviseren om die uitdaging zo goed mogelijk op te pakken. Ik heb voor Booz & Company gekozen vanwege de uitgebreide expertise binnen het bedrijf in het tot stand brengen van veranderingen en het behalen van resultaten. In andere landen is Booz & Company daar inmiddels ruimschoots in geslaagd. Bovendien krijg ik de gelegenheid om met een getalenteerd team van zeer gemotiveerde professionals en vanuit een succesvolle internationale zorgpraktijk aan de slag te gaan" aldus Klink.

Biografie

Ab Klink (51) behaalde in 1985 zijn doctoraalexamen sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 1991 promoveerde hij in de rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden. Van 1992 tot 1999 werkte hij op het ministerie van Justitie waar hij de volgende functies heeft bekleed: Beleidsmedewerker bureau  Secretaris-Generaal, Raadadviseur Stafafdeling Algemeen Wetgevingsbe­leid, Beleidscoördinator van de Directie Ontwikkeling Rechtspleging en Plaatsvervangend directeur Rechtspleging. Van 1999 tot 2007 was Klink Directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.

In 2003 werd Klink lid van de Eerste Kamer voor het CDA. Van 2007 tot 2010 was hij minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport in het kabinet Balkenende IV. Per 1 september 2011 heeft hij een aanstelling als hoogleraar Zorg, arbeidsmarkt en politieke sturing aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Nieuws