Booz partner Ab Klink in Raad van Advies van Alares

09 november 2011 Consultancy.nl

Adviesbureau Alares uit Den Haag heeft een Raad van Advies ingesteld bestaande uit Chrissie Brierley (young professional), Ruud Koornstra (duurzaam ondernemer) en Ab Klink (partner Booz & Company).

Met de benoeming van de drie leden van de Raad van Advies "wint Alares aan diversiteit, denkkracht en bevlogenheid om deze missie te realiseren" aldus het adviesbureau.

Chrissie Brierley MA voltooide in 2011 haar tweede Master-studie ‘Geschiedenis van Politiek en Cultuur’ aan de Universiteit Utrecht. Vanuit dit historisch perspectief vertolkt zij in de Raad van Advies op scherpe wijze de stem van een nieuwe generatie met een frisse blik op de samenleving van de toekomst. Tijdens haar studie was Chrissie actief in de kunst van het debatteren, zij bereikte dit jaar de halve finales van het Nederlands Kampioenschap.

Ruud Koornstra is een ervaren ondernemer en voorvechter van een duurzame samenleving. Hij was in 1987 medeoprichter van een mediabedrijf dat onder andere verschillende televisieproductie-maatschappijen oprichtte en aankochten. Deze ondernemingen zijn uiteindelijk ondergebracht in ID&Dtv. Na de verkoop van zijn aandeel in dit bedrijf besluit Koornstra zich in te zetten voor milieu en duurzaamheid vanuit een zakelijk perspectief. In 2001 richtte hij met een aantal partners Tendris Holding op, een initiëringsmaatschappij voor duurzame ondernemingen. Hieruit komen onder meer Durion (Oxxio) en Lemnis Lighting (LED lamp) voort.

Ab Klink is deeltijd-hoogleraar Zorg, Arbeid en Politieke sturing aan de Vrije Universiteit. Als partner en strategisch adviseur bij Booz & Company maakt hij zich sterk voor vernieuwing in de zorgsector: “het is van groot belang de patiënt en diens gezondheid meer centraal te stellen bij de wijze van bekostigen en bij de organisatie van het zorgaanbod”. Ook als Minister van VWS zette Ab Klink zich in voor gereguleerde marktwerking en transparante kwaliteit in de zorg.

Nieuws

Meer nieuws over