Local: Warmtewet verliesgevend voor woningcorporaties

23 oktober 2013 Consultancy.nl

De warmtewet kan leiden tot verliesgevende exploitatie van warmtenetten. Dit vraagt om het maken van keuzes maar biedt ook kansen voor het doorvoeren van kostenbesparingen in het voordeel van corporaties en huurders. Dit stelt adviesbureau Local op basis van een analyse van een groot aantal warmtenetten van woningcorporaties.

Met de invoering van de Warmtewet, die op 1 januari 2014 van kracht wordt, worden kleine afnemers beschermd tegen (te) hoge warmtetarieven, onacceptabele storingen en niet-transparante leveranciers.

Woningcorporaties

Bij blokverwarming en WKO-systemen zijn de huidige integrale tarieven voor de levering van warmte in verschillende gevallen te hoog in vergelijking met de maximum tarieven volgens de Warmtewet. Voor woningcorporaties betekent dit dat zij per 1 januari 2014 niet altijd meer de volledige energiekosten van de warmtevoorziening kunnen doorbelasten. Hierdoor wordt de warmtelevering verliesgevend.

Local - Wamtenet

Uit de analyse van het adviesbureau komt naar voren dat met name de volgende zaken kunnen leiden tot verliesgevende exploitaties:

  • hoge inkoopprijs van warmte van externe warmtenetten in combinatie met doorlevering
  • hoge inkoopprijzen van gas of elektriciteit
  • lage omzettingsrendementen bij warmteopwekking en hoge transportverliezen
  • kosten voor bemetering en administratie die hoger zijn dan de in de Warmtewet toegestane meetvergoeding

Daarnaast zijn er ook risico’s voor afnemers bij een collectieve aansluiting voor ruimteverwarming in combinatie met een individuele gasaansluiting voor warm tapwater of kookgas. “Wettelijk is de stapeling van deze kosten toegestaan maar het kan voor afnemers leiden tot totale kosten die hoger zijn dan de maximale kosten uit de Warmtewet” schrijft Local.

Strategische keuzes

Volgens de adviseurs dwingt de invoering van de warmtewet om strategische keuzes rondom het bepalen van warmtetarieven, communicatie met bewoners en de omgang met verliesgevende warmteleveringen. De beschikbare informatie vanuit de analyse van warmtenetten biedt echter ook kansen. “Optimalisatie van omzettingsrendementen, het opnieuw aanbesteden van bemetering, verdeeldiensten en inkoop van energie kan leiden tot kostenbesparingen in de orde van 10 tot 15%” aldus het Amsterdamse consultancybureau. Deze besparingen komen ten goede aan zowel de corporatie als de huurder.

Nieuws

Meer nieuws over