McKinsey & Deloitte: CO2 reductie win voor bedrijven

14 oktober 2013 Consultancy.nl

Politieke instellingen en overheden zouden er verstandig aan doen om de private sector meer te betrekken bij het realiseren van beoogde klimaatveranderingsambities. De private sector kan namelijk miljarden verdienen aan het doorvoeren van duurzaamheidsinitiatieven, zoals CO2-reductie. Dit blijkt uit het rapport ‘The 3% Solution’, opgesteld door adviesbureaus McKinsey, Deloitte en POINT380 in opdracht van het Wereld Natuurfonds en Carbon Disclosure Project (CDP).
 
In de afgelopen jaren werd veelvuldig gesuggereerd dat wereldwijde instellingen en overheden de drijvende kracht achter het verbeteren van duurzaamheid zouden moeten zijn. Echter, als gevolg van de economische, politieke en zelfs geografische verschillen, heeft de politiek grote moeite met het verbeteren van klimaatbeleid. In het kort, klimaatbeleid kost geld, en als gevolg lijkt er altijd een afweging gemaakt te moeten worden tussen economie en klimaat.
 
The 3 Procent Solution
 
Sceptici benadrukken de inefficiëntie van politieke akkoorden waardoor overheden de strijd tegen het klimaat verliezen. Een recente analyse van PwC laat zien dat het realiseren van de 2°C doelstelling* nu al bijna een onmogelijke opgave wordt. De slechte resultaten zijn, zoals de media vaak beweert, niet alleen te wijten aan de starre houding van de VS of China. Ook Nederland is niet in staat gebleken om de de CO2-intensiteit voldoende terug te dringen om de doelstelling te behalen.
 
Het rapport van de consultingorganisaties stelt dat het wellicht een antwoord heeft op deze kwestie: verschuif meer verantwoordelijkheidszin naar de private sector. Analyses laten zien dat het nastreven van duurzaamheidsdoelstellingen hand in hand gaan met financieel gewin. Sterker nog, bedrijven kunnen flink verdienen aan CO2-reductie.

1,2 gigaton minder uitstoot

De analyse, die zich centreert rondom de VS markt, start met het doel om de Amerikaanse economie terug op de rails te krijgen om onder de 2°C doelstelling te blijven. Om dat te bereiken moeten Amerikaanse bedrijven in 2020 1,2 gigaton minder CO2 uitstoten dan in 2010, wat neerkomt op een jaarlijkse CO2-reductie van 3%. Dit lijkt veel, maar is volgens het rapport gemakkelijk te halen als bedrijven inzetten op onder meer nieuwe technologieën, hernieuwbare energie, en gedragsveranderingen.
 
Sustainability Targets and Savings

Megabesparingen

Bovenop het realiseren van de nodige klimaatverbetering, leiden de verschillende initiatieven ook tot grote kostenbesparingen. In aanloop naar 2020, kan de private sector stabiele nettobesparingen tot $190 miljard realiseren. Tussen 2010 en 2020 zal de Net Present Value (NPV) van alle netto besparingen $780 miljard bedragen, aldus de consultants.

Investeren

Het rapport adviseert bedrijven om 3% tot 4% van hun uitgaven te besteden aan investeringen in CO2-reductie. “De investeringen in CO2-reductie verdienen zichzelf weer terug” aldus het rapport.
 
* In 2010 stelden de Verenigde Naties het doel om de stijging van de temperatuur te beperken tot niet meer dan 2 graden. Dit is nodig om gevaarlijke effecten van klimaatverandering te voorkomen. Om dit doel te behalen moet de globale CO2-uitstoot tot 2050 elk jaar met 5,1% worden verlaagd.

Nieuws

Meer nieuws over