PwC: Nederlandse CO2 uitstoot daalt te langzaam

26 november 2012 Consultancy.nl

Nederland presteert slechter dan andere landen van de G20 als het gaat om het terugdringen van de CO2-intensiteit. Nederland presteert op het niveau van de Verenigde Staten en India, maar blijft ver achter bij naburige landen als Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Dat blijkt uit het rapport ‘Low Carbon Economy Index 2012’ van PwC.
 
CO2-intensiteit meet de verhouding tussen CO2-uitstoot en het Bruto Nationaal Product (BNP).
 
CO2-intensiteit
Wereldwijd nam in 2011 de CO2-intensiteit af met 0,7%. De CO2-intensiteit van Nederland nam in 2011 met 5,4% af. Dat is een stuk hoger dan het wereldwijde gemiddelde maar een stuk lager dan koplopers als Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Bovendien blijkt 2011 een uitschieter voor Nederland - gemeten vanaf het jaar 2000 daalde de CO2-intensiteit in ons land jaarlijks gemiddeld met slechts 0,7%. “De trendbreuk is dus naar alle waarschijnlijkheid niet structureel” aldus het adviesbureau.
 
PwC - CO2 Intensiteit
 
2°C doelstelling mega uitdaging
In het rapport waarschuwen de consultants ook dat de politiek, overheden en het bedrijfsleven snel moeten ingrijpen willen ze de ‘2°C doelstelling’ nog realiseren. Om de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius te beperken moet het tempo van de wereldwijde CO2-reductie stijgen met ruim 600%. Zie voor meer informatie het bericht ‘PwC: Realisatie 2 graden doelstelling nu al een uitdaging’.
 
Duitsland groot voorbeeld
“Als Nederland haar steentje wil bijdragen, zal het kabinet langetermijndoelen moeten stellen die structureel tot een CO2-intensiteitsdaling van tenminste 5% leiden”zegt Jeroen Kruijd van PwC. Hij wijst vooral naar het beleid van onze Oostburen: “Duitsland heeft in dit opzicht nu al een competitief voordeel op ons”. Zie voor meer informatie het bericht ‘Roland Berger: Duitsland leider in duurzame industrie’.

Nieuws

Meer nieuws over