Squarewise helpt Enschede met woningverduurzaming

24 september 2013 Consultancy.nl

In de komende jaren gaat Enschede veertigduizend woningen verduurzamen. De opdracht werd onlangs gegund aan een consortium van vijf bedrijven, opererend onder de naam ‘Reimarkt Twente’*. Het aanbestedingstraject werd begeleid door Squarewise, een Amsterdams consultancybureau gespecialiseerd in onder meer duurzame vraagstukken.

Innovatief aanbestedingstraject

Vorig jaar heeft de gemeente Enschede samen met twee woningcorporaties (Domijn, De Woonplaats) de ambitie uitgesproken om in de komende jaren zo’n 40.000 woningen te verduurzamen. Het vraagstuk werd op een innovatieve manier in de markt uitgezet – bedrijven uit diverse gebieden van de duurzame keten werden gevraagd om hun dienstverlening te bundelen om zo een ‘one-stop-shop’ te kunnen bieden aan klanten. Doelstelling is dat huiseigenaren, van advies tot na oplevering, bij één partij terecht kunnen voor het realiseren van hun verduurzamingswensen. Gedachte erachter is dat de aanpak woningbezitters ontzorgt, dat het leidt tot scherpere tarieven, en dat het uiteindelijk ook resulteert in meer vraag naar duurzame oplossingen.
Squarewise - Duurzame woonwijk

Reimarkt Twente

Na een marktconsultatie, konden marktpartijen zich tot begin juni inschrijven voor ‘MIO Duurzaamheid’, zoals het traject door de opdrachtgevers wordt genoemd. Van de zestien marktpartijen die zich, veelal in samenwerkingsverband inschreven, zijn er vervolgens drie partijen doorgegaan naar de laatste ronde**. Tussen juni en eind augustus werd de dialoog aangegaan met de ‘finalisten’. Medio september werd de opdracht gegund aan Reimarkt Twente.

Squarewise

"Door voor een innovatieve aanpak te kiezen, werd de markt gestimuleerd om op een andere manier naar de Enschedese woningmarkt te kijken. Dat heeft geresulteerd in drie creatieve inschrijvingen van hoge kwaliteit. Wij feliciteren de winnaar Reimarkt Twente" zegt Marcel Heskes, Managing Partner van Squarewise. Het organisatieadviesbureau was in opdracht van MIO Duurzaamheid verantwoordelijk voor de begeleiding van zowel de marktconsultatie als aanbestedingstraject.
 
Jan Salverda, voorzitter MIO Duurzaamheid uit zich tevreden over het proces en samenwerking met het consultancybureau: “We hebben samen een zeer zorgvuldig traject gevoerd. Daarbij zijn we uitstekend begeleid door een onafhankelijke partij (Squarewise, red.). We kijken uit naar de volgende fase”.
 
MIO Duurzaamheid

Begin 2014 operationeel

De komende periode worden de plannen van Reimarkt uitgerold. Vanaf begin 2014 moeten Enschedese huurders en koper terecht kunnen bij de nieuwe organisatie voor hun verduurzamingsvraagstukken.
 
* Reimarkt Twente bestaat uit KAW, KUUB, Ten Hag Makelaarsgroep, Trebbe en Nijhuis.
** Naast Reimarkt Twente waren dit ook Save Enschede (De Bouwer & Partners) en Like Watt - een consortium van PFC, Maponomics, Aldus bouwinnovatie en NiCW.

Nieuws

Meer nieuws over