Horwath HTL: Hotelbranche nog altijd in mineur

13 september 2013 Consultancy.nl

Nederlandse hotels hebben een slecht halfjaar achter de rug. Over de hele linie zijn zowel bezettingsgraden als de gemiddelde kamerprijs gedaald, met als gevolg dat 63% van de hotels kampte met een omzetdaling. Dit blijkt uit de meest recente ‘Global Hotel Market Sentiment Survey’ van adviesbureau Horwath HTL.

Hoteliers hadden in het eerste halfjaar van dit jaar te maken met neergaande resultaten. Meer dan de helft van de hotels (51%) behaalde een lagere bezettingsgraad. Circa 7% behaalde een gelijke bezettingsgraad, terwijl 42% aangaf hogere bezettingsgraden te hebben behaald. Gemiddeld is de bezetting met 1,7% gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar van 2012. Daarnaast gaf bijna 70% aan dat de gemiddelde kamerprijs was gedaald, terwijl slechts 22% een stijging van de kamerprijs had gerealiseerd. Hierdoor signaleerde 63% een daling van de totale omzet, tegenover 30% met een omzetstijging. Gemiddeld daalde de gemiddelde kamerprijs met bijna 4%, en de totale omzet met 3%.

Horwath-HTL---Hotel-in-mineur

De aanhoudende crisis is volgens het adviesbureau nog steeds de oorzaak voor de tegenvallende resultaten. Van de ondervraagde hoteliers gaf 41% aan dat de invloed van de crisis op de resultaten sterker was dan verwacht. Slechts 19% gaf aan dat de invloed minder sterk was dan verwacht; voor de overige 40% was de invloed conform de verwachtingen.

Pessimistisch over tweede halfjaar
Door de tegenvallende resultaten in het eerste halfjaar, zijn de hoteliers ook pessimistischer geworden over het tweede halfjaar. 37% van de hoteliers verwacht dat de gemiddelde bezetting van de hotelmarkt verder zal dalen. Bovendien verwacht 52% dat dat de gemiddelde kamerprijs zal dalen. Hierdoor zal volgens 48% ook de totale omzet in het tweede halfjaar lager uitvallen.

Nieuws

Meer nieuws over