AOS Studley: Veel meer kantoorleegstand dan gedacht

17 juli 2013 Consultancy.nl

Er is twee keer zoveel leegstand van kantoren in ons land, als officieel wordt aangegeven. Er zou zo’n 27% van alle kantoren in Nederland leegstaan, in tegenstelling tot de 14,6% die officiële cijfers aangeven. Dit stelt AOS Studley, een vastgoed adviesbureau uit Amsterdam, op basis van hun onderzoek naar kantoorruimte in Nederland. Het aanzienlijke verschil komt door het feit dat er veel verborgen leegstand is, die niet wordt meegenomen in de berekening.
 
Volgens de officiele leegstand cijfers is er 7.164.000 vierkante meter vloeroppervlak vrij in kantoren in Nederland. AOS Studley keek echter ook naar de zogenaamde ‘verhuurde leegstand’, het aantal verhuurde m²s aan kantoorruimte, waarvan geen gebruik wordt gemaakt, maar wel reeds verhuurd is. Hieruit bleek dat er additionele leegstand van 6.084.925 m² is. Een aanzienlijk percentrage, aangezien het neerkomt op ruim 12% van totale beschikbare ruimte in Nederland.
 
AOS Studley - Kantoorleegstand

Oorzaken leegstand

De crisis is de voornaamste reden dat er zoveel leegstand is in Nederland. Door de financiële crisis worden veel mensen ontslagen en slinken de personeelsbestanden. Veel bedrijven hebben ondanks deze daling vaak langjarige huurcontracten lopen voor de kantoorruimte. Hierdoor komen vele vierkante meters in verhuurde kantoorpanden leeg te staan, een zichtbare ontwikkeling in de afgelopen jaren. Dit grote aantal vierkante meters aan vrije kantoorruimte zal echter na verloop van tijd weer weer verhuurd kunnen worden. Dan zullen deze ruimtes echter concurreren met de huidige niet-verhuurde ruimte, waardoor er meer druk komt op de huurprijzen.
 
Een andere reden voor meer leegstand en een structureel kleiner kantooroppervlak per bedrijf is de toenemende populariteit van ‘Het Nieuwe Werken’. Volgens overige cijfers zullen bedrijven door Het Nieuwe Werken 25% minder kantoorruimte nodig hebben in de komende jaren.

Nieuws

Meer nieuws over