CVZ besteedt ICT ontwikkeling en advies uit aan Ordina

08 juli 2013 Consultancy.nl 1 min. leestijd

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft Ordina geselecteerd als voorkeursleverancier voor de ontwikkeling en beheer van maatwerkapplicaties en ICT-advies. De opdracht is na een openbare aanbesteding gegund aan het adviesbureau. De raamovereenkomst heeft een looptijd van drie jaar met een mogelijke verlenging van twee jaar.
 
Het CVZ coördineert en financiert de uitvoering van de Ziekenfondswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
 
CVZ kiest voor Ordina
 
“Het College voor Zorgverzekeringen heeft te maken met veranderingen in de wet- en regelgeving, bezuinigingen bij de overheid en steeds hogere eisen van de burger”, zegt Barend de Zoete, Directeur Professional Services & Projects van Ordina. “Dit vereist veel van de gebruikte ICT-infrastructuur. Want niet alleen burgers en overheid, ook andere verzekeringsmaatschappijen en zorgverleners hebben regelmatig contact met het CVZ. En ook zij verwachten dat declaraties snel behandeld worden en alle processen voldoen aan de nieuwste regels”.
 
Met de uitbesteding van ICT-diensten aan Ordina wil het CVZ naast het realiseren van een kostenbesparing ook sneller en flexibeler inspelen op nieuwe technologieën. De Zoete is overtuigd dat Ordina hieraan kan bijdragen: “Ik ben ervan overtuigd dat wij met onze ervaring in de zorgmarkt en onze kennis van maatwerkapplicaties de ICT-infrastructuur van het CVZ kunnen optimaliseren”.