Horwath HTL: Belgische hotelmarkt stabiliseert

12 juli 2013 Consultancy.nl

De bezettingsgraad van de Belgische hotels is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven, terwijl de gemiddelde kamerprijs licht is gedaald. Dit blijkt uit een onderzoek van Horwath HTL onder bijna 500 drie-, vier- en vijfsterren hotels in de Benelux. De totale omzet en winst zijn licht gestegen, dankzij hogere uitgaven in hotelrestaurants en vergaderzalen. Voor 2013 wordt rekening gehouden met een stijging van de bezettingsgraad, maar een verdere daling van de gemiddelde kamerprijs.

Stabiele bezettingsgraad bij lagere prijzen

Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde bezettingsgraad in België is gestegen van 70,1% in 2011 tot 70,2% in 2012, een stijging van 0,1 procentpunt. De gemiddelde kamerprijs daalde van €92 tot €90, een daling van 2,1%. De RevPAR, de gemiddelde omzet per beschikbare kamer, daalde als gevolg van de lagere kamerprijzen eveneens, van €64 in 2011 tot €62 in 2012. De totale omzet per kamer op jaarbasis steeg van €35.900 tot €37.600, een stijging van 4,7%. De stijging werd behaald dankzij hogere bestedingen aan voedsel, dranken en vergaderarrangementen.
 
Horwath HTL - Belgische hotelmarkt
 
Het gemiddelde bedrijfsresultaat per hotelkamer steeg met 3,7%, op jaarbasis van €10.800 in 2011 tot €11.200 in 2012. Doordat de omzet uit restaurants en vergaderzalen gepaard gaat met hogere kosten, was de winststijging lager dan de omzetstijging. Uitgedrukt in percentage van de omzet daalde de winst van 30,1% tot 29,3%.

Toerisme neemt toe

Uit het onderzoek van het adviesbureau blijkt verder dat het aandeel zakelijke gasten in 2012 opnieuw is gedaald, van 38% tot 34%. Ook het aandeel conferentiegasten is afgenomen, van 13% tot 12%. Het aandeel toeristische gasten en toergroepen nam echter toe, respectievelijk van 34% tot 35% en van 10% tot 12%. Ook het aandeel aircrew en overige gasten nam toe, van 5% tot 7%.

Prognose 2013

Voor 2013 verwachten de Belgische hoteliers een opleving in het zakelijke segment, terwijl de overige segmenten volgens meeste hoteliers op een gelijk niveau zullen blijven. Per saldo wordt verwacht dat de bezettingsgraad hierdoor zal stijgen naar 70,9%. Voor de gemiddelde kamerprijs wordt echter rekening gehouden met een verdere daling van 0,8%, waardoor de kamerprijs dit jaar uitkomt op €89.

Nieuws

Meer nieuws over