Twynstra Gudde herstelt en boekt 1,5 miljoen winst

03 juli 2013 Consultancy.nl

Twynstra Gudde heeft zich hersteld van de mindere prestaties van 2011. In het afgelopen boekjaar boekte het organisatieadviesbureau een winst van €1,5 miljoen. De verbeterde financiële resultaten zijn een gevolg van een scherpere marktfocus* in combinatie met interne kostenreducties.

Omzetontwikkeling

De omzet van Twynstra Gudde kwam uit op €47,0 miljoen, circa 8% lager dan 2011 (€50,9 miljoen). De omzetdaling is volgens het adviesbureau een gevolg van de krimpende adviesmarkt, kleiner wordende opdrachten en toegenomen concurrentie in de adviesbranche. De adviestak (‘Adviseurs en Managers’) en de interim-management tak zijn verantwoordelijk voor het merendeel van de omzetdaling, de opbrengsten van dochterondernemingen The Bridge en Adviestalent zijn nagenoeg stabiel gebleven.
 
Omzetontwikkeling Twystra Gudde

€1,5 miljoen winst

Ondanks de lagere omzet schreef Twynstra Gudde zwarte cijfers. Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg van € -0,7 miljoen in 2011 naar €2,1 miljoen in 2012 en de winst na belasting kwam uit op circa €1,5 miljoen. “Een resultaat waar we trots op zijn” aldus de directieleden van Twynstra Gudde** in het jaarverslag. Zij wijten de financiële verbetering aan een succesvolle interne ‘transitie’ die in het afgelopen jaar is doorgevoerd, die inmiddels z’n vruchten begint af te werpen.

De transitie bestond uit twee pijlers. Zo werd het dienstenportfolio vernieuwd en zijn nieuwe proposities op de markt gebracht, waaronder diensten op het snijvlak van strategie, financiën en uitvoering en niche proposities op het gebied van water, woningcorporaties en energie. Daarnaast is een ander organisatiemodel geïntroduceerd, waardoor het consultancykantoor in staat is om flexibeler mee te bewegen met snelle veranderingen bij opdrachtgevers.

Twynstra Gudee - Anders denken, gewoon doen

Vooruitzichten

Het adviesbureau rekent in 2013 op een nagenoeg vergelijkbare omzet. “De eerste resultaten 2013 laten vooralsnog geen herstel van de marktvraag zien. Dat geldt in grote mate voor de markt rijksoverheid maar daarnaast in beperkte mate ook voor de markt bedrijfsleven. De verwachting voor 2013 is een nagenoeg gelijk omzetniveau als dat van 2012” schrijft Twynstra Gudde.
 
* In lijn met de aangescherpte marktpositionering lanceerde Twynstra Gudde afgelopen maand een nieuwe huisstijl en website. De rebranding wordt momenteel uitgerold in zowel offline als online media.
 
** De directie van Twynstra Gudde bestaat uit Ellen Peper, Carol Lemmens en Marcel de Rooij.

Nieuws

Meer nieuws over