Hay Group: Exodus van talent wordt mega uitdaging

10 juni 2013 Consultancy.nl

Terwijl de wereldwijde economie langzaam herstelt van de economische crisis zien business leiders alweer een nieuwe grote uitdaging. Volgens een nieuw onderzoek van Hay Group wordt het vertrek van talent één van de grootste uitdagingen voor bedrijven en met name multinationals.
 
In enkele grote opkomende economieën zal het jaarlijkse verloop naar verwachting stijgen naar tussen de 25% en 30%. De golf aan werknemers die bedrijven verlaten zal meer druk leggen op goed talent management, workforce analytics en recruitment, maar ook kennismanagement aangezien de overdracht van kennis belangrijker wordt.
 
Het huidige aantal werknemers wereldwijd bedraagt ongeveer 715 miljoen. Het gemiddelde wereldwijde verloop is 21,1%, wat betekent dat wiskundig gezien iedere 5 jaar het personeel van een bedrijf over de kop gaat. In de komende jaren zullen betere opties elders werknemers motiveren om naar nieuwe banen om te blijven kijken met als gevolg dat het verloop sterk zal toenemen. In 2018 zal de gemiddeld 23,4% vertrekken. In combinatie met de snel groeiende wereldwijde beroepsbevolking, zal het aantal mensen die de switch naar een nieuwe baan maken significant hoger zijn. In 2018 zullen 49 miljoen meer mensen van baan wisselen in vergelijking met het jaar ervoor.
 
Hay Group - Global Turnover Rate
 
De analyse van het HR adviesbureau laat zien dat de percentages verschillen per region. Europa, een markt waar werknemerbescherming zeer hoog is, laat het hoogste verloop zien (18%). In alle overige continenten ligt dit tussen de 23% en 25%. Hay group keek ook naar de ‘turnover spike’- het jaar waarin de groei van het verloop het hoogst is. Niet verrassend kwam deze piek het laatst in Europa, de regio die het meest door de crisis werd geraakt. Nederland heeft van de geanalyseerde landen het laagste gemiddeld verloop in de periode 2013-2018. Het jaar met het hoogste verloop (8%) is 2016.
 
Hay Group - Turnover Hike
 
Retentie
Hay Group adviseert bestuurders om talentmanagement op de bestuursagenda te zetten. Gebaseerd op de analyse van het gedrag van 5,5 miljoen werknemers, identificeerde Hay Group 5 factoren die een cruciale impact hebben op werknemer retentie.
 
- Vertrouwen in de organisatie en leiderschap
- Ruimte voor carrièregroei
- Goede compensatie, financieel en niet-financieel
- Een omgeving voor succes
- Authoriteit en invloed binnen de baan

Nieuws

Meer nieuws over