Atos Consulting: Telecomsector moet Big Data benutten

16 april 2013 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De telecomsector krijgt de komende jaren te maken met grote strategische uitdagingen. Uit een scenario planning onderzoek van Atos Consulting blijkt dat telecom executives twee dominante strategische keuzes hebben waar ze in feite niet omheen kunnen. Ten eerste, ze moeten meer verticale integratie creëren binnen de TMT waardeketen, waaronder op het gebied van content, software en hardware. Ten tweede, telecom bedrijven moeten nieuwe verdienmodellen ontwikkelen om de explosie van Big Data te commercialiseren.
 
Data explosie
In de afgelopen tien jaar is de hoeveelheid data binnen de telecomsector explosief gegroeid. Volgens analistenbureau IDC zal deze data, mede veroorzaakt door een grote vraag onder consumenten naar mobile emailing en –surfing, 44 keer zo groot worden, alleen al binnen dit decennium. De totale datagrootte zal rond 2020 een gigantische omvang van 35,2 zettabytes bereiken. Daarnaast wordt data ook steeds ‘persoonlijker’, mede door het explosief groeiend aantal gebruikers van social media en doordat consumenten steeds meer bereid zijn persoonlijke data te delen voor commercieel gebruik.

Atos Consulting - Big Data
 
Nieuwe verdienmodellen
De consultants stellen dat deze trend leidt tot het ontstaan van ‘mammoet’ content-organisaties ofwel ‘media hubs’. Met de huidige dataverdienmodellen maken telecom bedrijven al verlies, en als nieuwe verdienmodellen niet snel worden geïntroduceerd dan – gezien de snelheid waarmee de dataconsumptie groeit – zou data zelfs de ondergang van operators kunnen inluiden.  “Eén ding is duidelijk: data wordt steeds meer onderdeel van nieuwe business-modellen. Organisaties realiseren zich de potentie van een slim gebruik van deze gegevens met als doel persoonlijke content te verkopen” zegt Michel van Buitenen, Managing Partner TMT van Atos Consulting. “Traditionele telecombedrijven moeten zich toeleggen op het verwerken van enorme hoeveelheden data en het commercialiseren hiervan”.
 
Hoe commercialiseren?
Telecom spelers kunnen inspelen op Big Data op een aantal manieren. Allereerst kunnen zij data gebruiken om de kwaliteit van hun diensten te verbeteren, zoals een meer op maat gesneden aanbod, maar ook andere up-sell of cross-sell mogelijkheden. Verder kunnen zij samenwerken met social network spelers (bijv. Facebook, LinkedIn) om Big Data te commercialiseren. Ook kunnen zij data verkopen aan derden in zogenaamde ‘Data markets’. Tot slot kunnen zij Big Data ‘democratiseren’ – oftewel kleine data sets uit Big Data filteren en deze aanbieden aan het mkb, die deze data anders nooit zou hebben kunnen ontvangen.
 
Onzekerheden
Ondanks het strategisch belang van dataverdienmodellen, benadrukt Atos Consulting twee onzekerheden. Zo wordt de TMT-sector geconfronteerd met de vraag of het commerciële gebruik van data door iedereen geaccepteerd is. “De vraag is: hoe ontwikkelt de houding van consumenten en overheid zich richting het commercieel gebruik van persoonlijke data?” aldus Michel van Buitenen. Bovendien betwijfelt het adviesbureau of de meer traditionele spelers in de TMT-branche “volledig klaar” zijn voor deze ontwikkeling.