Kirkman: Duurzame ondernemens verhogen groene ROI

11 april 2013 Consultancy.nl

Bedrijven hebben de laatste jaren enorme verbeteringen behaald op het gebied van duurzaamheid. Gedreven door de druk van de economie en de samenleving om aan de verwachtingen te voldoen, omarmde bedrijven deze trend en ondergingen ze zogenaamde ‘groene transformaties’. Corporate Social Responsibility (CSR) en CO2 footprint werden thema’s binnen de bestuurskamers en allerlei duurzame initiatieven – zoals green IT of supply chains – zijn deel geworden van de bedrijfsvoering.
 
Ondanks de strategische focus op groen, maken de duurzaamheidsinspanningen niet altijd de beloofde resultaten helemaal waar en als gevolg daarvan kijken bedrijven angstvallig naar manieren om hun ROI op groene investeringen te verbeteren. Een nieuw onderzoek van Kirkman Company en de UvA toont aan dat bedrijven de effectiviteit van duurzame initiatieven een enorme boost kunnen geven als ze ervoor zorgen dat hun werknemers zich als ‘duurzame ondernemer’ gedragen.

Duurzaam ondernemen binnen bedrijfsleven
 
Duurzame ROI
Analyses van de onderzoekers tonen een positief verband aan tussen de mate van milieubewust ondernemen en financiële bedrijfsresultaten. Met andere woorden, des te meer een individu binnen het bedrijfsleven zelf in staat is om bij te dragen aan duurzame targets, hoe groter de impact van duurzaamheidsinitiatieven, wat weer leidt tot betere resultaten. De resultaten hebben verregaande gevolgen voor het organisatiemodel en het bestuur van bedrijven. Hoewel zulke doelstellingen zich op dit moment concentreren op speciale afdelingen (MVO afdeling) en sleutelpersonen (bijv. proceseigenaren, afdelingshoofden) ondersteunt Kirkman’s onderzoek een model waar verantwoording en, in het bijzonder verantwoordelijkheid, gedragen wordt door het hele bedrijf heen.
 
Twee belangrijke randvoorwaarden liggen aan de basis van de ‘duurzame ondernemer’ binnen het bedrijfsleven. Ten eerste, de juiste bestuurders moeten aanwezig zijn, die werknemers de juiste ‘stimulans’ kunnen geven om de dingen op de ‘juiste’ manier te doen. Ten tweede, werknemers moeten op individueel niveau worden gestimuleerd om bij te dragen aan duurzame doelstellingen.
 
Personaliseren van duurzame doelstellingen
“De vertaalslag van wat een ‘duurzame’ doelstelling voor werknemers op persoonlijk niveau betekent, is cruciaal. Persoonlijke doelstellingen zetten namelijk aan tot concrete activiteiten, zorgen ervoor dat managers weten waar ze op moeten sturen én krijgen voor medewerkers hogere prioriteit. Als doelstellingen persoonlijker worden, gaat de medewerker meer handelen zoals een ondernemer: gedreven om succesvol te zijn” schrijft onderzoeker Lana Siebelink.

Nieuws

Meer nieuws over